Strona główna

  Zagadnienia oólne

  Baza EKO-TECH

  Linki

  Kontakt




IBMER
WIRZ
IGR

       

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wymaga dużej wiedzy i wysokich kwalifikacji zawodowych. Niezbędne jest również ciągłe dokształcanie się osób związanych z produkcją żywności ekologicznej.

Coraz bardziej popularnym źródłem wiedzy o rolnictwie ekologicznym stają się obecnie liczne strony internetowe różnych stowarzyszeń, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji itp. Wynika to m. in. stąd, że dzięki wdrożeniu wielu programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych UE, dostęp do komputerów i sieci internetowej stał się dla mieszkańców wsi i małych ośrodków coraz łatwiejszy.

Prezentowana Państwu obecnie baza danych ma na celu popularyzację osiągnięć nauki w zakresie inżynierii rolniczej adresowanych do gospodarstw ekologicznych. Źródłem dostarczanej wiedzy będą krajowe i zagraniczne publikacje (czasopisma, książki, referaty, tłumaczenia, prace naukowe niepublikowane). Konstrukcja bazy umożliwia uzyskiwanie zestawień tematycznych dotyczących konkretnych zagadnień. Poszczególne informacje zawierać będą syntetyczny opis zagadnienia z podaniem źródła informacji. Uruchomienie bazy możliwe jest dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Liczymy na dobrą współpracę z naszymi czytelnikami oraz na życzliwe uwagi z ich strony.