Strona główna

  Zagadnienia oólne

  Baza EKO-TECH

  Linki

  Kontakt


IBMER
WIRZ
IGR

INSTYTUT BUDOWNICTWA, MACHANIZACJI I

 ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA

02 - 532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
tel: (022) 542 11 00
fax: (022) 542 11 50
e-mail: ibmer@ibmer.waw.pl
www.ibmer.waw.pl


Zakład Promocji  

 (ZP)  

Kierownik Zakładu: dr inż. Andrzej Seliga 
tel: (022)  542 11 70  
e-mail: selian@ibmer.waw.pl


 

Baza EKO-TECH: 

mgr inż. Jolanta Kurek 
tel: (022)  542 11 69 
e-mail: kurek@ibmer.waw.pl