02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Laboratoria
akredytowane
 
LBC
Zakres badań
Stanowiska badawcze
Zdjęcia
Informacje
Kontakt
 
 
 Instytut   Laboratoria akredytowane . LBC 

LBC


LABORATORIUM BADAWCZE BEZPIECZEŃSTWA CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

05-825 Kłudzienko gmina Grodzisk Maz.
Tel/Fax (+48 22) 724 07 04
e-mail: lbc@ibmer.waw.pl

Kierownik LBC - mgr inż. Andrzej Mizgajski

www.ibmer.waw.pl/lbc
Jednostka nadrzędna:

INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA

www.ibmer.waw.pl


INFORMACJE OGÓLNE

Szanowni Państwo,

WYKONUJEMY BADANIA DO HOMOLOGACJI CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH
wg Dyrektywy UE Nr 2003/37/WE
(DzU Nr 237, z 6. grudnia 2005r.)

WYKONUJEMY BADANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
dla oceny zgodności z Dyrektywą UE Nr 98/37/WE

(DzU Nr 259, poz. 2170, z 20. grudnia 2005r.)

  • Maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych
  • Sprzętu zmechanizowanego do pielęgnacji terenów zielonych
  • Przyczep rolniczych


WYKONUJEMY BADANIA MOCY AKUSTYCZNEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH
wg Dyrektywy 2000/14/WE
(DzU Nr 138 poz. 1316, z 2. lipca 2003r.)


Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 116 w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Jesteśmy członkiem
Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych - POLLAB


oraz członkiem stowarzyszonym
European Network for Testing of Agricultural Machines - ENTAM.
Kontakt:
mgr inż. Andrzej Mizgajski - Kierownik Laboratorium
tel. (+48 22) 724 07 04 e-mail: amibmer@ibmer.waw.pl
lub: st. specjalista Władysław Deliś - Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. (+ 48 22) 724 07 03 wew. 123

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO LABORATORIUM  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER