02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Laboratoria
akredytowane
 
LBER
Polityka jakości
Zakres akredytacji
Certyfikat
Badania
Informacje
Oznakowanie CE
Zadawane Pytania
Kontakt
Linki
 
 
 Instytut   Laboratoria akredytowane . LBER 

LBER

AB 116


LABORATORIUM BADAWCZE ELEKTRYKI ROLNICZEJ

ul. Rakowiecka 32 , 02-532 Warszawa
tel./fax: (022) 542 11 30
www.ibmer.waw.pl/lber
Jednostka nadrzędna:

INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA

www.ibmer.waw.pl

Polska z dniem 1 maja 2004 r uzyskała pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Ważnym obszarem objętym dostosowywaniem prawa jest swobodny przepływ towarów, a tym samym usunięcie różnic w zakresie normalizacji i oceny zgodności. Jednym z najistotniejszych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest pełne dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego, w tym również w zakresie objętym tzw. dyrektywami Nowego Podejścia nakazującymi umieszczanie na wyrobach przemysłowych oznakowania CE.


Zapewniamy:
 • szybkie przeprowadzanie badań pełnych, zakończone wydaniem raportu,
 • szybką i fachową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla wystawienia Deklaracji Zgodności
 • wykonywanie badań niepełnych (rutynowych),
 • wykonywanie badań okresowych,
 • wykonywanie badań nietypowych,
 • wydawanie opinii,
 • niskie koszty usług,
 • serwis informacyjny dotyczący aktualnych uregulowań prawnych związanych z dopuszczeniem wyrobów do sprzedaży.

Służymy Państwu pomocą na każdym etapie działań mających na celu umieszczenie na wyrobie oznakowania:


Badania wykonane w laboratorium LBER mogą być podstawą do oznaczania wyrobów znakiem CE.
Gwarantujemy wysoką jakość i konkurencyjne ceny usług.
Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Przedmiotem działalności LBER są:
 • Badania maszyn i narzędzi rolniczych z napędem elektrycznym lub elektrycznymi elementami grzejnymi oraz urządzeń o bezpośrednim działaniu prądu na organizmy żywe.
 • Badania maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów.
 • Badania maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego.
 • Badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.
 • Prace prowadzące do aktualizacji polskich norm.
Laboratorium oferuje możliwość uczestnictwa w badaniach przedstawicieli zleceniodawcy oraz możliwości wykonywania tzw. badań inżynierskich, polecanych konstruktorom urządzeń w fazie wdrażania ich do produkcji.
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER