02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Archiwum wiadomości 2008 

Archiwum wiadomości (2008 rok)
Obchody 60-lecia IBMER
       W dniu 10 grudnia 2008 roku , w gmachu IBMER odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia naszego Instytutu. Uroczystość poprowadził były długoletni dyrektor IBMER prof. Aleksander Szeptycki. W uroczystości wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa, dr Marian Zalewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Cieśliński - Zastępca dyrektora ds. nauki Departamentu Doradztwa Nauki i Oświaty Rolniczej MRiRW, Ryszard Jastrząb - Naczelnik Wydziału Nadzoru i Organizacji Nauki MRiRW, Eugeniusz Chyłek - Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes NOT - dr inż. Wojciech Ratyński, Z-ca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Z-ca Prezesa KRUS, Przedstawiciele PAN, Rektorzy i Prorektorzy uczelni rolniczych, Dziekani Wydziałów kształcących specjalistów z zakresu inżynierii rolniczej, Dyrektorzy Instytutów podległych resortowi rolnictwa i resortowi gospodarki, goście z Ukrainy i Białorusi reprezentujący uczelnie, z którymi IBMER współpracuje, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przemysłu maszyn rolniczych oraz goście z innych jednostek. W uroczystości uczestniczyli też obecni i byli pracownicy Instytutu. Przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę wręczył Jan Krzysztof Ardanowski, a Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" Marian Zalewski. Dyrektor Instytutu prof. Andrzej Myczko wręczył pamiątkowe medale 60-lecia IBMER bardzo licznej grupie osób zasłużonych dla Instytutu, a także wielu pracownikom i emerytom.

Podsekretarz Stanu Marian Zalewski przekazał list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Gratulacje w imieniu Prezydenta RP złożył Jan Krzysztof Ardanowski.
Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora listy gratulacyjne i upominki podkreślając w swych wystąpieniach znaczenie IBMER dla rozwoju polskiego rolnictwa, przemysłu maszyn rolniczych, podnoszenia poziomu życia na wsi, a także nauki polskiej i rozwoju kadr naukowych poprzez liczne promocje doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Na zakończenie odczytano szereg listów gratulacyjnych z kraju i zagranicy od osób i instytucji, które z różnych względów nie mogły przybyć na uroczystość. Ogółem w Uroczystości wzięło udział około 150 osób.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
  do góry strony 

Obchody 50-lecia Oddziału w Poznaniu i 60-lecia IBMER
Powiększ Powiększ        W dniu 3 grudnia 2008 roku odbyła się w Poznaniu uroczystość z okazji podwójnego jubileuszu – 50-lecia Oddziału w Poznaniu i 60-lecia IBMER, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie obchodów Oddział w Poznaniu został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za całokształt osiągnięć w zakresie realizowanych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz wielkopolskiego rolnictwa, a także za podjęte działania w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej.

Indywidualne wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego otrzymali: J.Lech Jugowar, Jerzy Karłowski i Joanna Sobczak. Odznaki Honorowe Zasłużony dla Rolnictwa, przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymali: Jerzy Karłowski i Tomasz Kołodziejczyk, a grupa pracowników i emerytów Oddziału - medale pamiątkowe 60-lecia Instytutu. (...) więcej

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Powiększ        W dniu 21 pażdziernika 2008 roku o godz. 13 00 w budynku Sejmu Barbara Paczuska i Eugeniusz Szajba (pracownicy naszego Instytutu) zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej - wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Nagrody wręczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. W uroczystości uczestniczyli marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski oraz członkowie Rady Ochrony Pracy z przewodniczącą poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest od 1989 r. przez głównego inspektora pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, jego popularyzacji, a także projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy. Upamiętnia postać aktywnej działaczki niepodległościowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym również zastępcy głównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück. Jest wyrazem uznania dla niezwykłej osobowości inspektor Haliny Krahelskiej, która służyła sprawie ochrony pracy w okresie międzywojennym. Dotychczas nagrodę otrzymało ponad 120 osób.

Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ
  do góry strony 

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu RAMseS
       W dniach 6-8 października 2008 roku w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie uczestników unijnego projektu pt.: R enewable Energy A gricultural M ulti-purpo se S ystem for Farmers (Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną), RAMseS. Projekt jest realizowany w 6 Programie Ramowym. Celem spotkania było podsumowanie postępów w jego realizacji oraz zaprezentowanie prototypu pojazdu elektrycznego będącego integralną częścią systemu.

      Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Sterującego David McIlveen-Wright, a gości powitał
Dyrektor IBMER, prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerów m.in.:

Toufic El Asmar (Włochy) - Koordynator projektu,
Jerzy Karłowski (Polska) - Organizator spotkania,
Ugo Bardi (Włochy) - Lider naukowy projektu,
Paolo Pasquini (Włochy) - Główny projektant pojazdu
oraz uczestnicy z pozostałych krajów partnerskich: Hiszpanii i Polski, a także z Jordanii, Maroka i Libanu (kraje docelowe realizacji projektu).

Gościem specjalnym spotkania był komisarz UE, prowadzący projekt, pan Mario Scalet.

      Pierwszego dnia obrad koordynator i kierownicy poszczególnych pakietów roboczych omówili dotychczasowe etapy realizacji projektu. Następnie zaprezentowano ukończoną część instalacji: zespół modułów fotowoltaicznych i magazyn energii znajdujące się w Libanie, na terenie Opactwa Św. Sarkisa i Bachosa, ok. 40km na północ od Bejrutu. System zastępuje obecnie dieslowskie agregaty prądotwórcze podczas regularnych w tym kraju przerw w dostawie energii elektrycznej. Przedstawione zostały również szczegóły techniczne akumulatorów pojazdu oraz baterii stacjonarnych dostarczonych przez partnerów z Hiszpanii.

      Drugiego dnia uczestnicy udali się autokarem do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych "Krukowiak" w Brześciu Kujawskim, gdzie zaprezentowany został prototyp rolniczego pojazdu elektrycznego RAMseS wykonany w Fabryce OELLE, we Włoszech. Gospodarzem spotkania był prezes KFMR "Krukowiak", pan Janusz Borkowski. Obecni byli również dziennikarze z pism rolniczych oraz telewizji TVP oddział w Bydgoszczy. Po prezentacji pojazdu odbyła się dyskusja na temat niezbędnych poprawek prototypu oraz dostosowania go do śródziemnomorskich warunków rolniczych.

      Trzeci dzień spotkania zaczął się od podsumowania dotychczasowych dyskusji i informacji pana Jerzego Karłowskiego na temat audytów: finansowego i energetycznego oraz pana Andrzeja Mizgajskiego, kierownika Laboratorium Badawczego Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych IBMER dotycząca zasad przystosowania pojazdu elektrycznego do poruszania się w ruchu miejskim, zagrożeń związanych z jego obsługą i użytkowaniem. Następnie Koordynator przedstawił propozycje dotyczące ochrony własności intelektualnej, planowanych przesunięć w budżecie i związanych z nimi zmian w umowie konsorcjum. Po podsumowaniu ustaleń i wrażeń uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie w siedzibie IBMER w Warszawie, kończąc tym samym październikowe spotkanie Komitetu Sterującego RAMseS.

Krótki film o projekcie RAMseS na stronie www.youtube.com

Informację opracował: Jakub Lenarczyk, ZHR .

Powiększ Powiększ Powiększ
Otwarcie spotkania. Satelitarne zdjęcie klasztoru - miejsca
badań systemu RAMseS.
Panele fotowoltaiczne na tarasie.
Powiększ Powiększ Powiększ
Pomieszczenie baterii
akumulatorów i sterowni.
Przyjechaliśmy. Powitanie przez prezesa J. Borkowskiego.
Powiększ Powiększ Powiększ
Baterie żelowe zasilające
silniki pojazdu.
Prototyp pojazdu będzie
wyposażony w Fabryce.
Koordynator projektu, dr Toufic El Asmar udziela wywiadu dla TVP O/Bydgoszcz.
  do góry strony 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IBMER kadencji 2008-2012
Powiększ   Powiększ        Dnia 7 października 2008 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IBMER kadencji 2008-2012.
W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Marian Zalewski oraz Z-ca dyrektora ds. nauki Departamentu Doradztwa Nauki i Oświaty Rolniczej - Marek Cieśliński .
Dyrektor Andrzej Myczko odczytał protokół z wyborów do Rady Naukowej IBMER, które odbyły się 30 czerwca 2008r.
      Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Zalewski wręczył akty powołania nowym członkom Rady nominowanym przez Ministerstwo:
 • Prof. dr hab. Aleksandrowi Brzóstowiczowi - AR Szczecin
 • Prof. dr hab. Tadeuszowi Kuczyńskiemu - Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. dr hab. Józefowi Horabikowi - IA PAN Lublin
 • Prof. dr hab. Marianowi Lipińskiemu - UP Poznań
 • Prof. dr hab. Rudolfowi Michałkowi - UR Kraków
 • Prof. dr hab. Leszkowi Powierży - PW/Oddz.. Płock
 • Prof. dr hab. Józefowi Szlachcie - UP Wrocław
 • Prof. dr hab. Zdzisławowi Wyszyńskiemu - SGGW Warszawa
 • Prof. dr hab. Jerzemu Tysowi - IA PAN w Lublinie
 • Prof. dr hab. Janowi Hyblowi - SGGW Warszawa
 • Prof. dr hab. Alojzemu Skrobackiemu - SGGW Warszawa
 • Dr. Jarosławowi Gniazdowskiemu - ARiMR Zielona Góra
 • inż. Kazimierzowi Żmudzie - MRiRW
Minister pogratulował nowym członkom Rady Naukowej IBMER oraz życzył sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju Instytutu.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
 
      W tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczącego RN IBMER, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Przewodniczącym RN IBMER został: prof. dr hab. Rudolf Michałek
Wiceprzewodniczącym: prof. dr hab. Jan Pabis
Sekretarzem: prof. dr hab. Andrzej Roszkowski

Skład Rady Naukowej IBMER w kadencji 2008-2012
 1. Prof. dr hab. Brzóstowicz Aleksander - AR Szczecin
 2. Doc.dr hab. Fiedorowicz Grzegorz - IBMER
 3. Dr Gniazdowski Jarosław - Lubuski Oddział ARiMR
 4. Doc dr hab. Grzybek Anna - IBMER
 5. Prof. dr hab. Horabik Józef- Instytut Agrofizyki PAN; Lublin
 6. Prof. dr hab. Hybel Jan - SGGW
 7. Doc dr hab. Jugowar Jerzy Lech - IBMER
 8. Doc.dr hab. Kamionka Jan - IBMER
 9. Mgr inż. Jerzy Karłowski - IBMER
 10. Dr Tomasz Kołodziejczyk - IBMER
 11. Prof. dr hab. Kuczyński Tadeusz - Uniwersytet Zielonogórski
 12. Prof. dr hab. Lipiński Marian - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 13. Mgr inż. Markiewicz Włodzimierz - IBMER
 14. Prof. dr hab. Michałek Rudolf - Uniwersytet Rolniczy Kraków
 15. Dr inż. Muzalewski Aleksander - IBMER
 16. Prof. dr hab. Pabis Jan - IBMER
 17. Prof. dr hab. Pawlak Jan - IBMER
 18. Prof. dr hab. Powierża Leszek - Politechnika Warszawska - Płock
 19. Prof. dr hab. Romaniuk Wacław - IBMER
 20. Prof. dr hab. Roszkowski Andrzej - IBMER
 21. Mgr inż. Rudnik Konrad - IBMER
 22. Prof. dr hab. Skrobacki Alojzy - SGGW
 23. Doc. dr hab. Sobczak Joanna - IBMER
 24. Doc. dr hab. Stężała Stanisław - IBMER
 25. Mgr inż. Szajba Eugeniusz - IBMER
 26. Prof. dr hab. Szeptycki Aleksander - IBMER
 27. Prof. dr hab. Szlachta Józef - Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 28. Prof. dr hab. Tys Jerzym - Instytut Agrofizyki PAN - Lublin
 29. Prof. dr hab. Wierzbicki Krzysztof - IBMER
 30. Prof. dr hab. Winnicki Stanisław - IBMER
 31. Prof. dr hab. Wójcicki Zdzisław - IBMER
 32. Dr hab. Wyszyński Zdzisław, prof. SGGW - SGGW
 33. Inż. Żmuda Kazimierz - MRiRW
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
  do góry strony 

Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 08 za film pt. "Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk" Słowacja, Nitra 2008 r
Powiększ       W dniach 29 września - 4 października 2008 roku w Nitrze na Słowacji odbył się XXV Międzynarodowey Festiwal Filmów Rolniczych AGROFILM'08.

Powiększ       W Festiwalu brały udział filmy dotyczące szeroko rozumianych problemów wyżywienia ludności świata. Do przeglądów konkursowych zostało zakwalifikowanych 111 filmów z 23 krajów świata, m. innymi: USA, Chin, Indii, Kanady, Malazji, Sri Lanki, Syrii oraz większości krajów europejskich. Niektóre kraje zgłosiły dużą liczbę filmów, np. Niemcy 24 tematy filmowe, Francja 23,
Słowacja 18. Dwa filmy zgłoszone przez IBMER to jest:
- Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce,
- Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk,
zostały dopuszczone do konkursu.

      Film pt. "Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk" zdobył prestiżową nagrodę Ministra Rolnictwa Republiki Słowacji.
Realizatorami filmu są pracownicy naszego Instytutu: Włodzimierz Markiewicz i Robert Łukawski, a konsultantami naukowymi:
dr inż. Stanisław Ptaszyński (IBMER) i dr inż. Marian Głażewski (IBMER).

      Nagrodę realizatorom filmu Włodzimierzowi Markiewiczowi i Robertowi Łukawskiemu wręczyli Minister Rolnictwa i Prezydent Festiwalu.
  do góry strony 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Powiększ
Powiększ
       W dniach 23-24 września 2008 roku w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie odbyła się
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
nt.: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE" pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Byli wśród nich przedstawiciele z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruskiej, Litwy i Łotwy.
     Konferencja trwała dwa dni. Łącznie przedstawiono i wygłoszono 66 prezentacji.
     Program obejmował podział na sekcję plenarną i dwie sekcje tematyczne:
 1. Podstawowe problemy w chowie bydła
 2. Podstawowe problemy w ochronie środowiska, chowie trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych oraz pozyskania energii niekonwencjonalnych.
     Każda z sekcji kończyła się dyskusją, którą niejednokrotnie kontynuowano w kuluarach.
Powiększ Powiększ Powiększ
     Na zakończenie pierwszego dnia programu odbyła się uroczysta kolacja, na której zagranicznym gościom obecnym na konferencji wręczono Medal IBMER.
     Na konferencję zgłoszono 81 referatów, przedstawiających aktualne wyniki prac naukowo-badawczych czołowych instytutów i uczelni, które wydano w dwuczęściowym zbiorze referatów, gdzie w części I zebrano referaty autorów piszących w języku polskim, a w drugiej części autorów obcojęzycznych.
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Spis treści

  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER