02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Główne kierunki badań
Ekologia
 
 
 Badania   Ekologia 

Badania z zakresu ekologii
Opracowanie Rozwiązań Technicznych i Organizacyjno - Ekonomicznych dla Rolnictwa Ekologicznego w 2009 r.
Pielnik do Pielęgnacji Warzyw Korzeniowych Uprawianych na Redlinach Metodami Ekologicznymi 
Uprawa Ściernisk Ukierunkowana na Stymulację Wschodów Nasion Chwastów i Rozkład Masy Słomiastej 
Modernizacja Agregatu do podsiewu łąk 
Ekorozwój i Technika w gospodarstwach Ekologicznych 
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2008
Inżynieria rolnicza w gospodarstwach ekologicznych – rozwój i eksploatacja bazy danych EKOTECH 
Badania nad doborem środków technicznych przy endomikoryzacji gruntów w gospodarstwach rolnych 
Technologiczna modernizacja ekologicznych gospodarstw rodzinnych 
Pielnik do pielęgnacji warzyw korzeniowych uprawianych na redlinach metodami ekologicznymi - kontynuacja 
Technologia odnowy runi łąk metodą hydroobsiewu 
Uprawa ściernisk ukierunkowana na stymulację wschodów nasion chwastów i rozkład masy słomiastej 
  do góry strony 
Copyright (C)  IBMER