02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Główne kierunki badań
Ekologia
 
 
 Badania   Główne kierunki 

Główne kierunki badań
ekonomika i organizacja użytkowania środków technicznych w rolnictwie i jego infrastrukturze,
infrastruktura techniczna i gospodarcza wsi i obszarów wiejskich,
inżynieria rolnicza w produkcji roślinnej,
inżynieria rolnicza w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt,
kształtowanie integracji układów technologicznych z systemami energetycznymi,
inżynieria materiałowa i eksploatacja środków technicznych w rolnictwie,
dostosowanie wymagań, procedur, przepisów prawnych i metod badawczych związanych z inżynierią rolniczą do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,
promocja i transformacja wiedzy z zakresu inżynierii rolniczej (m.in. doradztwo techniczne, bazy danych, wdrożenia).
  do góry strony 
Copyright (C)  IBMER