02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Certyfikaty i Notyfikacje 

Certyfikaty i Notyfikacje
INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
posiada status jednostki notyfikowanej

numer identyfikacyjny 1459


Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących
i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

Monitor Polski 2004 nr 50 poz. 858
Wykaz Jednostek Notyfikowanych na stronach Unii Europejskiej

Certyfikaty Akredytacjne i Zgodności Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

   
  AB 116 AC 006 AK 009 EKO  
  Zakres akredytacji Zakres akredytacji Zakres akredytacji Załącznik  
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER