02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Inne działania IBMER 

Inne działania IBMER

Działania o charakterze służby państwowej

 • Monitoring zmian w zakresie BAT oraz koordynacja programu BAT-support
 • Monitoring rolniczych emisji NH3, CH4, N2O, CO2 i PM-2,5.
 • Monitoring skuteczności ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł rozproszonych – prowadzenie grupy emisyjnej dla Komisji Gospodarczej ONZ.
 • Prowadzenie resortowego laboratorium olfaktometrycznego
 • Prowadzenie bazy danych rolniczych obiektów emitujących uciążliwość zapachową i pyłową (PM2,5)
 • Prowadzenie i koordynacja programu „Methane to Markets Partnership”
 • Opracowywanie standardów technicznych i technologicznych dla oceny w systemie wzajemnej zgodności (cross-compliance)

Wdrożenia – 2006 rok

 • Umowy wieloletnie na doskonalenie wyrobów – 102
 • Umowy jednorazowe - 12
 • Patenty uzyskane – 5
 • Patenty zgłoszone – 2
 • Sprzedaż licencji i know-how - 22

Wdrożenia – 2007 rok (stan na wrzesień 2007)

 • Umowy wieloletnie na doskonalenie wyrobów – 49
 • Umowy jednorazowe - 3
 • Patenty uzyskane - 3
 • Sprzedaż licencji - 2

Umowy licencyjne - 2006

 • Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze – Umowa o rozpowszechnianie Poradnika „Systemy utrzymania Bydła”
 • MURATOR – Umowa o rozpowszechnianie 7 poradników „Standardy Utrzymania Zwierząt”
 • Murator – Umowa o rozpowszechnianie 2 filmów naukowych
 • POLTYT Sc. Umowa o stosowanie wynalazku „Zaprawiarka do nasion”
 • Inwestorzy prywatni – dwie Umowy Wdrożeniowe „Zagrodowa Oczyszczalnia Ścieków”
 • Inwestorzy prywatni – trzy zlecenia na opracowanie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych z utylizacją osadów i wód pościekowych

Patenty - 2006

 • OL 1921661B1 - Układ zespołów do oczyszczania ścieków
 • P- 337077 – Urządzenie do suszenia osadów ściekowych
 • P-337492 – Urządzenie do pompowania cieczy
 • P-338570 – Układ zespołów do oczyszczania ścieków
 • P-350680 – Kompostownik obrotowy do dynamicznego kompostowania odpadów organicznych

Prace dla MRiRW oraz ARiMR
(PROW 2007-2013, pomoc krajowa)

 • Opracowanie materiałów dla MRiRW dot. zespołowego i usługowego użytkowania maszyn (ZUM):
  - Propozycje uwzględnienia ZUM w PROW 2007-2013
  - Uwagi do „Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”, w związku z nowelizacją zasad przyznawania kredytów preferencyjnych od 1.05.2007 r. (pomoc krajowa)
 • Ekspertyza dla ARiMR nt. oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER