02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Laboratoria unikatowe 

Laboratoria unikatowe
Laboratoria unikatowe Instytutu:
 • Pomiarów gazowych metodami fotoakustycznymi (NH3,N2O,H2S,CH4,Co2)
 • Badań sprzętu udojowego i sprzętu do termicznej obróbki mleka
 • Badań elektrycznych
 • Zmian napięcia zasilającego
 • Dozowania komponentów paszowych i mikroelementów
 • Olfaktometryczne
 • Akustyczne ze stanowiskiem pomiaru mocy akustycznej
 • Pomiarów zapylenia PM2,5, PM10 wraz zkomorą pyłową
 • Do badań rolniczych zastosowań nanomateriałów
 • Pasywnych systemów wentylacyjnych
 • Monitorowania procesów fermentacyjnych w odchodach stałych
 • Energetyki solarnej i geotermalnej
 • Właściwości energetycznych biomasy
 • Czystości wody
 • Kanał glebowy
Laboratorium pozyskiwania i magazynowania energii słonecznej
  do góry strony 
Biopaliwa – estryfikacja materiałów odpadowych i tłuszczów zwierzęcych
  do góry strony 
Laboratorium olfaktometryczne
  do góry strony 
Laboratorium Multigazowe
Multi Gas Monitor 1312 – spektrometr fotoakustyczny Wielokanałowy sampler do gazu znacznikowego – 1303 Testo do pomiaru predkości powietrza, wilgotności i temperatury oraz ciśnienia w kanałach wentylacyjnych
  do góry strony 
Laboratorium Biomasy
  do góry strony 
Laboratorium Wody i Ścieków
 • biotechnologia uzdatniania wody w celu wyeliminowania ozonowania i chlorowania
 • weryfikacja skuteczności działania zagrodowych oczyszczalni ścieków
  do góry strony 
Laboratorium do badań i szkoleń w zakresie pozyskiwania i wstępnej obróbki mleka
  do góry strony 
Laboratorium technik drobiarskich i pasywnych napędów wentylacyjnych
Grates & bath area (sand)
Winter course (cross section)
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER