02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Mapa Strony 

Mapa strony
Instytut
      Strona główna
      Aktualności
          Ogłoszenia
          Targi
          Konferencje
          Szkolenia
          Konkursy
          Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
          Sektorowy Program Operacyjny
      Ośrodki Instytutu
      Podstawowe informacje
      Uprawnienia Instytutu
      Certyfikaty i notyfikacje
      Przetargi
      Projekty
          VEGOIL
          Biomption
          Ramses
          Odory
          Leonardo Da Vinci
      Sieci naukowe
      Laboratoria akredytowane
          ZPE
          LBC
          LBER
      Laboratoria unikatowe
      Film naukowy
      Zakład doświadczalny
      Inne działania Ibmer
      Mapa strony
      Informacje dla pracowników IBMER
Kontakt
      Dyrekcja
      Centrala w Warszawie
          ZJN
          ZPTI
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZSZ
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZP
          LBER
                 Inne informacje
      Oddział w Poznaniu
          ZTD
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZTPZ
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZPE
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZHR
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          SPSM
                 Publikacje i monografie
                 Inne informacje
      IBMER - Kłudzienko
          PFN
             Streszczenia filmów
             Galeria nagród
          ZIPM
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
          ZE
      IBMER - GCB Tylicz
          Publikacje i monografie
          Inne informacje
      IBMER - PCB Gdańsk
             Publikacje i monografie
             Inne informacje
Badania
      Główne kierunki badań
      Ekologia
Usługi
      Rodzaje usług
      Oferta realizacji filmów
      Certyfikacja
      Badania
      Aprobaty techniczne
      Rekomendacje techniczne
      Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu Rekultywacja utworów antropogenicznych
Zasoby informacyjne
      Bazy danych
      Tytuły filmów na kasetach
      Nowości wydawnicze
      Oferta wydawnicza
      Problemy inżynierii rolniczej
      Instrukcja dla autorów
          2008
          2007
          2006
          2005
      Standardy dla gospodarstw rolnych
Ośrodek szkoleniowy
      Oddział w Warszawie
      Organizacja konferencji i szkoleń
      Wynajem pomieszczeń
      Laboratorium komputerowe
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER