02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Podstawowe Informacje 

Podstawowe informacje
Rok powstania firmy: 1948
NIP: 525-000-80-34
REGON: 000080051
Wpis do rejestru sądowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Sąd Gospodarczy
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000084227
Organ założycielski: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.05.1950 r. w sprawie utworzenia IBMER

Nadzór nad Instytutem sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Banki obsługujące: BGŻ S.A. Filia I Oddział Warszawa
03203000451110000000292700
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER