02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty 

Projekty

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach

     

Kontakty i współpraca naukowa w Europie
 
Tytuł projektu: Demonstration of 2nd Generation Vegetable
                         Oil Fuels in Advanced Engines
Akronim: 2 nd - VEGOIL
Więcej na temat projektu: VEGOIL
 
Tytuł projektu: Bio fuels in Motion
Więcej na temat projektu: BioMotion
 
Tytuł projektu: Biosire
                         (Tworzenie Zrównoważonego Transportu
                         w Regionach Turystycznych)
Więcej na temat projektu: Biosire
 
Tytuł projektu: Renewable Energy Agricultural Multipurpose
                         System for Farmers
                         (Wielozadaniowy system rolniczy zasilany
                         energią odnawialną)
Więcej na temat projektu: RAMseS
 
Tytuł projektu: Nowe metody i technologie dezodoryzacji
                         w produkcji przemysłowej, rolnej
                         i gospodarce komunalnej
Więcej na temat projektu: Odory
Tytuł projektu: Educational kit for young farmers in
                         Candidate countries (YOUTH-FARM)
Program: Leonardo Da Vinci
Więcej na temat projektu: Leonardo Da Vinci
Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego
Więcej na temat projektu: Resortowy
 
Tytuł projektu: Pig heat and straw
Program: CRAFT
Więcej na temat projektu: Pigheat
 
  Tytuł projektu: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych.
Nr projektu: N R12-0043-06 (projekt krajowy rozwojowy)
Okres realizacji: V.2009-IV.2012
Główny wykonawca: ITP Oddział w Warszawie
Kierownik projektu: prof. Zdzisław Wójcicki
Współwykonawcy projektu: UP Lublin, UP Poznań, UR Kraków

  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER