IBMER
 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • BioMotion

Projekty • BioMotion
    Bio fuels in Motion

(Działania mające na celu zwiększenie udziału biopaliw w rynku)
Akronim: BioMotion
Program Ramowy: Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
Program operacyjny: Inteligentna energia – program dla Europy
Numer Kontraktu: EIE/07/121/SI12.467615- BioMotion
Data rozpoczęcia: 01 września 2007 r.
Czas trwania: 32 miesiące
Koordynator projektu: 3N Kompetenzzentrum
Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer, Werlte, Niemcy
Partner wiodący: 3N Kompetenzzentrum
Liczba partnerów: 8
Kraje uczestniczące: Niemcy, Francja, Holandia, Rumunia, Węgry, Polska
Zadanie IBMER: Zwiększenie zużycia i szeroka akceptacja biopaliw w społeczeństwie poprzez transfer wiedzy, strategie informacji, motywacji i przetwarzania biopaliw, tworzenie klastrów oraz wspieranie regionalnych strategii wdrożeniowych.
Kierownik zespołu polskiego: doc. dr hab. J.Lech Jugowar, z-ca dyr. IBMER ds. naukowych
Kontakt i koordynacja zespołu polskiego: dr inż. Alicja Nowak, IBMER O/Poznań
Linki do strony internetowej projektu: www.biomotion-project.eu
www.biomotion.pl
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER