IBMER
 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • Biosire

Projekty • Biosire
    Biosire

(Tworzenie Zrównoważonego Transportu w Regionach Turystycznych)
Akronim: Biosire
Program Ramowy: Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
Program operacyjny: Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE)
Numer Kontraktu: IEE/07/741/SI2.500395 - BIOSIRE
Data rozpoczęcia: 01 września 2008 r.
Czas trwania: 36 miesiące
Koordynator projektu: Maarten van Bemmelen, CINESI Transport Consultancy
Partner wiodący: CINESI Transport Consultancy, Hiszpania
Liczba partnerów: 12
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Grecja, Austria, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Polska
Zadanie IBMER: Koordynacja lokalnych działań, transfer doświadczeń z projektu BIOSIRE, zakończony inicjowaniem wdrożeń w regionach turystycznych Polski
Kierownik zespołu polskiego: dr inż. Alicja Nowak, IBMER O/Poznań
Kontakt i koordynacja zespołu polskiego: dr inż. Stefan Pawlak, IBMER O/Poznań
Link do strony internetowej projektu: http://www.biosire.eu
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER