02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • Leonardo Da Vinci

Projekty • Leonardo Da Vinci
          IBMER Oddział w Poznaniu uczestniczył w unijnym projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci, którego celem było opracowanie pakietu edukacyjnego adresowanego do młodych rolników w krajach nowo przyjętych do UE.

          Pakiet ten, w zamierzeniach międzynarodowego zespołu realizatorów projektu, powinien dostarczyć niezbędnej wiedzy i informacji w dziedzinach, które pomimo iż mają ważne znaczenie dla rozwoju rolnictwa, nie było dotychczas tak całościowo potraktowane.

          Opracowanie materiałów szkoleniowych poprzedzone zostało badaniami ankietowymi przeprowadzonymi w Polsce, Czechach, Słowenii i na Cyprze, a główny ciężar doboru treści spoczywał na specjalistach z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji.

          Po przetłumaczeniu materiałów na języki państw uczestniczących w projekcie wprowadzono uzupełnienia wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

          Następnie w krajach nowo przyjętych do UE przeprowadzono szkolenia pilotowe, które w praktyce, na podstawie ankiet, pozwoliły ocenić zarówno trafność doboru tematów, strukturę materiału w ramach poszczególnych tematów i zastosowane metody jego prezentacji.

           Strona Internetowa projektu: Leonardo Da Vinci
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER