02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • Odory

Projekty • Odory
O projekcie

     Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej (PBZ-MEiN-5/2/2006)

     Termin „odory” nie jest jednoznaczny. W języku potocznym często używa się tego słowa do określenia bardzo nieprzyjemnego wrażenia węchowego. Zgodnie z łacińskim źródłosłowem słowo to oznacza zapach, ale także smród, parę, wyziew czy powiew. Również w języku angielskim czy francuskim, słowo odour i odeur oznaczają zapach. Dlatego też przyjęło się nazywać „odorantami” wszystkie lotne substancje, które mają zdolność pobudzania komórek nerwowych nabłonka węchowego, niezależnie od tego, czy wywołują wrażenie przyjemne, czy odpychające.

     Kwalifikacja substancji odorotwórczych opiera się najczęściej na ich budowie chemicznej. Substancjami wydzielającymi zapach mogą być gazy nieorganiczne lub też opary związków organicznych. Cząsteczki odpowiedzialne za zapach, można podzielić na trzy grupy:

  • związki siarczkowe (np. siarkowodór, merkaptany)
  • związki azotowe (amoniak, aminy)
  • związki zawierające węgiel (aldehydy, ketony, związki alifatyczne i aromatyczne)
Program działań związanych z ochroną środowiska, jak i ochroną społeczeństwa przed skutkami emisji odorów ze źródeł punktowych, ale również rozproszonych, powinien w pierwszej kolejności uwzględnić dokonanie kompleksowej identyfikacji i inwentaryzacji pod względem uciążliwości tego problemu. Działania te powinny wskazać najbardziej uciążliwe źródła oraz wskazać lub opracować rozwiązania techniczno-technologiczne likwidacji tych źródeł. Niezwykle ważnym problemem rozwiązania tego problemu jest potrzeba opracowania obiektywnych metod oceny uciążliwości zapachowej, imisji oraz emisji odorów.

Strona Internetowa projektu: http://www.odorypolska.pwr.wroc.pl

Strona Internetowa projektu (zadanie IBMER): Zadanie IBMER
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER