02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • RAMseS

Projekty • RAMseS
    Renewable Energy Agricultural Multipurpose
System for Farmers


(Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną)
Akronim: RAMseS
Program Ramowy: 6
Priorytet: B 1.5, Renewable energies for Mediterranean specific needs
Typ projektu: STREP
Numer Kontraktu: 032447
Data rozpoczęcia: 01 października 2006 r.
Czas trwania: 36 miesięcy
Koordynator projektu: Dr Toufic El Asmar, Włochy
Partner wiodący: Universita degli Studi di Firence – Dipartamento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali, DEART, Florencja, Włochy
Liczba partnerów: 11
Kraje uczestniczące: Włochy, Wielka Brytania (Irlandia Północna), Hiszpania, Polska, Liban, Jordania, Maroko,
Łączna liczba osobomiesięcy: 409
Planowana liczba osobomiesięcy dla IBMER: 42 [udział 10% w nakładach pracy]
Zadanie IBMER: Wykonanie i badania techniczne laboratoryjne prototypu wielozadaniowego pojazdu rolniczego
Kierownik zespołu polskiego: doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko, dyr. IBMER
Kontakt i koordynacja zespołu polskiego: mgr inż. Jerzy Karłowski, IBMER O/Poznań
Link do strony internetowej projektu: http://www.ec-ramses.org
http://82.110.105.88/ec-ramses.org
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER