02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
VEGOIL
BioMotion
Biosire
RAMseS
Odory
Leonardo Da Vinci
Resortowy
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Projekty • BioMotion

Projekty • BioMotion
    Demonstration of 2nd Generation Vegetable Oil Fuels in Advanced Engines

(Olej roślinny jako paliwo drugiej generacji dla udoskonalonych silników spalinowych)
Akronim: 2 nd - VEGOIL
Program Ramowy: 7
Priorytet: AREA ENERGY.3.6: Biofuels Use in Transport
Typ projektu: Collaborarive Project
Numer kontraktu: 219004
Data rozpoczęcia: 01 sierpnia 2008 r.
Czas trwania: 36 miesiące
Koordynator projektu: Prof. dr inż Peter Pickel, Niemcy
Partner wiodący: John Deer Werke Mannheim, Niemcy
Liczba partnerów: 9
Kraje uczestniczące: Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Polska
Łączna liczba osobomiesięcy: 269
Planowana liczba osobomiesięcy dla IBMER: 25,1
Zadanie IBMER: Badania eksploatacyjne ciągników napędzanych czystym olejem roślinnym.
Kierownik zespołu polskiego: Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, dyr. IBMER
Kontakt i koordynacja zespołu polskiego: dr inż. Piotr Pasyniuk, IBMER Warszawa
Linki do strony internetowej projektu: http://2ndvegoil.eu/
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER