02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Sieci naukowe 

Sieci naukowe
Sieć Naukowa AGRORISKS
Eliminowanie Rolniczych Zagrożeń Zdrowia i Środowiska http://www.ibmer.poznan.pl/start_pol_ang.htm
Centrum Doskonałości TRAGEN Transfer Wiedzy w Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Oddział Poznań oraz Centrum Doskonałości TRAGEN od 2002 roku jest koordynatorem Sieci Naukowej „AGRORISKS” , skupiającej 100 członków z 14 krajów pod wspólnym hasłem "Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska" .

Biuro Koordynacyjne Sieci jest zlokalizowane przy Oddziale IBMER w Poznaniu.
Sieć AGRORISKS ma na celu wzmacnianie i stabilizację współpracy naukowej pomiędzy jej członkami.
Członkowie Sieci reprezentują różne dziedziny nauki związane z rolnictwem. Są wśród nich tacy, którzy zajmują się produkcją zwierzęcą, ochroną środowiska, mechanizacją rolnictwa, produkcją roślinną, technologią żywności a także konstrukcjami budynków. Naukowcy- Członkowie Sieci w literaturze fachowej jak i popularno-naukowej opisują prowadzone badania, nowe rozwiązania techniczne i technologiczne a także innowacyjne produkty czy usługi, które są dostępne na rynku lub zostaną wprowadzone do sprzedaży w niedługim czasie.


/wirz/


O Instytucie

Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ) jest dobrowolnym porozumieniem jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rzecz rolnictwa zrównoważonego.
Działalność jest regulowana statutem oraz umową konsorcjum.


Celami Instytutu są:

  1. Realizacja zadań Bałtyckiej Agendy ’21 oraz HELCOM w sektorze rolnictwa.
  2. Konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Instytutu.
  3. Wzajemna informacja i wymiana wyników badań.
  4. Wymiana usług badawczych.
  5. Promocja i koordynacja projektów badawczych.
  6. Podejmowanie przedsięwzięć ułatwiających członkom Instytutu przystępowanie do międzynarodowego programu badawczego oraz korzystanie z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenia.
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER