02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Uprawnienia Instytutu 

Uprawnienia instytutu
INSTYTUT POSIADA NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu inżynierii rolniczej,
do wydawania certyfikatów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń rolniczych, Jednostka Ceryfikująca Wyroby
do badania i certyfikacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz maszyn dla przemysłu spożywczego w trybie dobrowolnym, Laboratoria
do badań homologacyjnych pojazdów wszystkich kategorii (w tym według dyrektyw 74/150/EWG i 2003/37/WE) oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie,
do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw: 74/151/EWG, 74/152/EWG, 74/346/EWG, 74/347/EWG, 75/321/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 77/311/EWG, 77/536/EWG, 77/537/EWG, 78/933/EWG, 79/533/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 86/402/EWG, 89/173/EWG (załączniki I, II, V, VI), oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie,
do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia, lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ nr 71, 86 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie,
do badania homologacji i bezpieczeństwa ciągników oraz kabin według kodów OECD, LBC
do wydawania aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane w rolnictwie, Aprobaty techniczne
do przygotowywania Polskich Norm dotyczących elektrycznego sprzętu rolniczego, LBER
do badań i wydawania atestów instalacji do pasteryzacji mleka w Zakładach Mleczarskich (nadane przez Głównego Lekarza Weterynarii Kraju), JKOP
do pełnienia funkcji Jednostki Kontrolującej w zakresie urządzeń do pozyskiwania mleka i termicznej obróbki produktów mleczarskich,
do badania maszyn, narzędzi i urządzeń do produkcji zwierzęcej, ZPE
do produkcji i rozpowszechniania filmów naukowych nadane przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii - upoważnienie nr 0-II-Vid-236. Pracownia Filmu Naukowego
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER