02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Aktualności
Ogłoszenia
Tu nas spotkacie
Konferencje
Szkolenia
Konkursy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Aktualności . Konferencje 

Konferencje
XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE
14-15 września 2010
Organizator:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Współorganizatorzy:
Instytut Inżynierii Rolniczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Sieć Naukowa "Agrorisk" i Centrum Doskonałości "Tragen"
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2010 r.
Rozpoczęcie o godz. 10 oo w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek czł. zw. PAN, przew. Komitetu Techniki Rolniczej PAN
prof. dr hab. inż. Edmund Kaca Kierownik Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko Dyrektor Naukowy ds. Inżynierii Rolniczej
prof. dr hab. J. Lech Jugowar Kierownik Oddziału Poznań ITP
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk Kierownik Zakładu Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki Kierownik Oddziału Warszawa ITP
prof. dr hab. Aleksader Brzóstowicz Dziekan WKŚiR, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
prof. dr hab. inż. Stanisław Stężała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, ITP PCB/Gdańsk
dr hab. inż. Andrzej Grieger Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
prof. dr hab. Stanisław Winnicki Akademia Rolnicza Poznań, ITP O/Poznań
prof. dr hab. inż. Józef Szlachta Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
prof. dr hab. inż Marian Wiercioch Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
prof. dr hab. Edward Hutnik Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
prof. dr hab. inż. Grzegorz Fiedorowicz ITP Warszawa
prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov Dyrektor WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev Dyrektor NIIMZh Kirów, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Petr Savienykh Z-ca Dyrektora NIIMZh Kirów, Rosja
prof. dr hab. inż. Vladimir Perednja RUNIP IMSKh NAN Mińsk, Białoruś
prof. dr hab. inż. Bronius Kavolelis Litewski Uniwersytet Rolniczy, Kaunas, Litwa
prof. dr hab. inż. Juris Priekulis Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jelgava, Łotwa
Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko Dyrektor Naukowy ds. Inżynierii Rolniczej
prof. dr hab. J. Lech Jugowar Kierownik Oddziału Poznań ITP
mgr Małgorzata Łukaszuk Kierownik DPKB ITP
dr inż. Andrzej Seliga Kierownik Centrum Transferu i Technologii ITP
dr inż. Andrzej Karbowy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz Z-ca Kierownika ZEBW ITP
mgr inż. Andrzej Głaszczka ZEBW ITP
lic. Edyta Iwanowska DPKB ITP
mgr inż. Witold Wardal ZEBW ITP
mgr inż. Bogdan Łochowski ZEBW ITP
mgr inż. Kamila Mazur ZEBW ITP
mgr inż. Franciszek Gancarz ZEBW ITP
mgr inż. Konrad Rudnik ZEBW ITP
inż. Katarzyna Biskupska ZEBW ITP
dr inż. Andrzej Karbowy ZUT Szczecin
dr inż. Jan Barwicki ARiMR
Główne problemy naukowe konferencji:
- procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
- określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych
   chowu zwierząt i elementów infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska
- rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
- rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
- pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej.
Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia na której należy podać nr NIP w celu wystawienia faktury VAT.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł + VAT(22%). Opłata uwzględnia koszty wyżywienia (uroczysta kolacja w dniu 14.09.2010), materiały konferencyjne (w tym publikację referatu do 4 stron) oraz materiały uzupełniające z zakresu standardów w chowie zwierząt w formie płyty CD oraz filmy "Standardy technologiczne w chowie bydła" i "Standardy technologiczne w chowie świń".
Po konferencji przewidujemy publikację zakwalifikowanych artykułów w Problemach Inżynierii Rolniczej (za 4 pkt według MNiSW) na zasadach obowiązujących w redakcji czasopisma.
Ważne terminy:
1) Do 30 czerwca 2010 - zgłoszenie udziału w konferencji i tematu referatu, dokonanie opłaty
2) Do 15 lipca 2010 - nadesłanie referatów
Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ S.A. Filia I Oddz. w Warszawie
03203000451110000000292700
z dopiskiem: Konferencja "ZEBW"
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa
Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Zaproszenia:
Zaproszenie na konferencje
Invitation to conference
Priglaszenie na Konferenciju
Telefony kontaktowe:
Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk inż. Katarzyna Biskupska
tel. (0-22) 542 11 78 tel. (0-22) 542 11 09
roman@ibmer.waw.pl k.biskupska@ibmer.waw.pl
fax. (0-22) 542 11 79
Patroni medialni:
Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne "Bydło"                   
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER