02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Aktualności
Ogłoszenia
Tu nas spotkacie
Konferencje
Szkolenia
Konkursy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Informacje dla pracowników IBMER
 
 
 Instytut   Aktualności . Konferencje 

Konferencje
XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
XVth International Scientific-Technical Conference
nt. "ROLA INFRASTRUKTURY I TECHNIKI ROLNICZEJ W ZRÓWNOWAŻONYM ROLNICTWIE"
Komunikat nr 1
Organizator:
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Współorganizatorzy:
Członkowie Wrtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Ochrony Roślin
"Bioforsk" - Norwegia
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Patronat honorowy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat naukowy
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2010 r. w Kielcach.
W dniu 12 marca 2010 r. na terenie Targów Kielce rozpoczną się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH". Przewiduje się odwiedzenie targów przez uczestników konferencji.
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Rudolf Michałek KTR PAN - przewodniczący
Prof. dr hab. Seweryn Kukuła IUNG
Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński IOR
Prof. dr hab. Edmund Kaca IMUZ
Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki IBMER
Prof. dr hab. Andrzej Myczko IBMER
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Dr inż. Wiesław Golka IBMER - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Andrzej Seliga IBMER
Mgr inż. Jarosław Mostowski ŚODR Modliszewice
Główne problemy naukowe konferencji:
Techniczne i ekonomiczne aspekty rolnictwa zrównoważonego w tym
- infrastruktura obszarów wiejskich oraz gospodarstw rolnych
- monitoring i redukcja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
- nowe technologie rolnictwa zrównoważonego oraz ich wpływ na środowisko
- rolnictwo ekologiczne oraz integrowane
- jakość produkcji rolnej i żywności
- techniki ochrony roślin
- nowe technologie produkcji energii z OZE
Program konferencji
Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia
- wyniki prac prezentowane będą w formie referatów i posterów
- Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń podejmie decyzje dotyczące przyjęcia referatu
- przesłane teksty referatów zostaną wydrukowane w czasopiśmie naukowym "Problemy Inżynierii Rolniczej" - po uzyskaniu pozytywnych recenzji, przygotowaniu wg. wymogów tego czasopisma oraz wniesieniu opłaty konferencyjnej
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 800 zł + VAT(22%). Opłata uwzględnia koszty 2 noclegów, wyżywienie, wynajęcie sal, środki audiowizualne oraz materiały konferencyjne (w tym publikację referatu) Koszt udziału w konferencji bez referatu będzie wynosił 600 + 22% VAT
Ważne terminy:
20.12.2009 r. - zgłoszenie udziału, przesłanie streszczenia referatu (do 1 strony A4 maszynopisu) oraz formy jego prezentacji
15.02.2010 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
15.02.2010 r. - nadesłanie tekstu referatu w 2 egz. wraz z płytą DVD
Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ S.A. Filia I Oddz. w Warszawie
03203000451110000000292700
z dopiskiem: Konferencja "WIRZ"
Adres Sekretariatu Konferencji:
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Telefony kontaktowe:
mgr Renata Kalinowska Dr inż. Wiesław Golka
tel. (0-22) 542 11 71 tel. (0-22) 542 11 05
kalina@ibmer.waw.pl golkaw@ibmer.waw.pl
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER