02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
ZJN
ZPTI
ZSZ
ZP
LBER
Odział w Poznaniu
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
IBMER - PCB Gdańsk
 
 
 Kontakt   Dyrekcja 

Centrala w Warszawie

Centrala w Warszawie

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

ibmer@ibmer.waw.pl

Centrala Telefoniczna IBMER 022 542 11 00
Fax Instytutu 022 542 11 50
Sekretariat Dyrekcji IBMER 022 542 11 60
Główny Księgowy 022 542 11 25
Sekretarz Naukowy 022 542 11 78
Portiernia "Brama Wjazdowa" 022 542 11 40
Portiernia "Centrum Upowszechniania Wiedzy" 022 542 11 41
Portiernia "IBMER" 022 542 11 42
Wykaz telefonów zakładów i działów
Zakład/Dział Symbol Nr telefonu Nr faxu www
Sekretarz Naukowy
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
pokój 228
e-mail: roman@ibmer.waw.pl
SN 022 542 11 78    
Zakład Jakości i Niezawodności
Kierownik Zakładu:
mgr inż. Eugeniusz Szajba
Sekretariat: pokój 300
e-mail:
szajba@ibmer.waw.pl
ZJN 022 542 11 64 022 542 11 84 ZJN
Zakład Podstaw Infrastruktury
Technicznej w Rolnictwie
Kierownik Zakładu:
dr inż. Wiesław Golka
Sekretariat: pokój 105
e-mail: pietrusz@ibmer.waw.pl
ZPTI 022 542 11 05 022 542 11 06 ZPTI
Zakład Standaryzacji Technik
Utrzymania Zwierząt

Kierownik Zakładu:
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz
Sekretariat: pokój 305
e-mail: domasz@ibmer.waw.pl
ZSZ 022 542 11 11 022 542 11 79 ZSZ
Zakład Promocji
Kierownik Zakładu:
dr inż. Andrzej Seliga
Sekretariat: pokój 220
e-mail: zpsekret@ibmer.waw.pl
ZP 022 542 11 70 022 542 11 80 ZP
Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej
Kierownik Zakładu:
mgr inż. Sylwester Żemajtys
Sekretariat: pokój 131
e-mail: sylzem@ibmer.waw.pl
LBER 022 542 11 30 022 542 11 30 LBER
Dział Techniczno-Administracyjny
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Technicznych:
mgr inż. Sławomir Iwanicki
e-mail: iwanicki@ibmer.waw.pl
DAT 022 542 11 19 022 542 11 50  
Dział Organizacji Badań i Kadr
Kierownik Działu:
mgr Małgorzata Łukaszuk
e-mail: lukaszuk@ibmer.waw.pl
DOBiK 022 542 11 75 022 542 11 50  
Główny Księgowy:
mgr Artur Zieliński
e-mail: azieli@ibmer.waw.pl
Główny Księgowy 022 542 11 25 022 542 11 50  
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik Działu:
Katarzyna Marzec
e-mail: k.marzec@ibmer.waw.pl
DFK 022 542 11 21 022 542 11 50  
Dział Płac
Kierownik Działu:
Elżbieta Arciszewska
e-mail: arcikela@ibmer.waw.pl
DP 022 542 11 20 022 542 11 50  
Biblioteka
Agnieszka Straszewska-Popowska
e-mail: popowska@ibmer.waw.pl
ZP 022 542 11 34 022 542 1 35  
Kasa
Jadwiga Flak,
Elżbieta Raczek

e-mail: raczek@ibmer.waw.pl
DFK 022 542 11 17 022 542 11 50  
Wykaz imienny pracowników IBMER - Centrala w Warszawie
Nazwisko i imię Nr pokoju Nr telefonu Zakład/Dział e-mail
Adamczyk Włodzimierz Biblioteka 022 542 11 34 ZP  
Adamska Urszula 120 022 542 11 20 DP adamska@ibmer.waw.pl
Arciszewska Elżbieta 120 022 542 11 20 DP arcikela@ibmer.waw.pl
Bednarska Wiesława 123 022 542 11 23 DFK  
Cała-Monastyrski Adam 129 022 542 11 29 BHP  
Domasiewicz Tadeusz 305 022 542 11 11 ZSZ domasz@ibmer.waw.pl
Durawa Zygfryd 129 022 542 11 29 DTA  
Eymontt Andrzej 116 022 542 11 16 ZPTI eymont@ibmer.waw.pl
Fiedorowicz Grzegorz 319 022 542 11 38 ZSZ fiedor@ibmer.waw.pl
Flak Jadwiga 117 022 542 11 17 DFK  
Gancarz Franciszek 320 022 542 11 12 ZSZ gancarz@ibmer.waw.pl
Głaszczka Andrzej 303 022 542 11 08 ZSZ angla@ibmer.waw.pl
Golka Wiesław 105 022 542 11 05 ZPTI golkaw@ibmer.waw.pl
Grzybek Anna 111 022 542 11 04 ZPTI grzybek@ibmer.waw.pl
Gutry Piotr 116 022 542 11 16 ZPTI pgutry@ibmer.waw.pl
Hryniewicz Marek 104 022 542 11 04 ZPTI  
Iwanowska Edyta 215 022 542 11 65 DOBIK iwanow@ibmer.waw.pl
Kalinowska Renata 221 022 542 11 71 ZP kalina@ibmer.waw.pl
Kazimierczak Jacek 131 022 542 11 30 LBER jacek_k@ibmer.waw.pl
Kaźmierska Regina 122 022 542 11 22 DFK kazmierska@ibmer.waw.pl
Konieczna Anita 121 022 542 11 21 DFK anita.konieczna@ibmer.waw.pl
Kowalczyk Joanna 220 022 542 11 70 ZP zpsekret@ibmer.waw.pl
Krasowska Regina 123 022 542 11 23 DFK  
Kurek Jolanta 219 022 542 11 69 ZP kurek@ibmer.waw.pl
Kuskowska Kamila 124 022 542 11 24 DFK k.kuskowska@ibmer.waw.pl
Kuźniar Michał 108 022 542 11 36 ZPTI kuzniar@ibmer.waw.pl
Lorek Karol 130 022 542 11 30 LBER lorek@ibmer.waw.pl
Ludwicka Agnieszka 108 022 542 11 36 ZPTI ludwicka@ibmer.waw.pl
Łochowski Bogdan 320 022 542 11 12 ZSZ bogdan@ibmer.waw.pl
Łukaszuk Małgorzata 225 022 542 11 75 DOBIK lukaszuk@ibmer.waw.pl
Majstat Patrycja 122 022 542 11 22 DFK patrycja.majstat@ibmer.waw.pl
Marszałek Katarzyna 215 022 542 11 65 DOBIK kamars@ibmer.waw.pl
Marzec Janina 302 022 542 11 63 ZJN marzec@ibmer.waw.pl
Mazur Kamila 306 022 542 11 13 ZSZ mazur@ibmer.waw.pl
Mazurek Zofia 121 022 542 11 21 DFK mazurek@ibmer.waw.pl
Metera Aleksandra 120 022 542 11 20 DP  
Młynik Janusz 112 022 542 11 31 ZPTI  
Młyńczak Józef 129 022 542 11 28 DTA  
Mumot Daniel 221 022 542 11 03 ZP mumot@ibmer.waw.pl
Muzalewski Aleksander 132 022 542 11 32 ZPTI muzal@ibmer.waw.pl
Osiejuk Ryszard 302 022 542 11 63 ZJN osiejuk@ibmer.waw.pl
Ostaszewski Marek 133 022 542 11 33 PJ ostasz@ibmer.waw.pl
Pabis Jan 227 022 542 11 77 ZPTI  
Paczuska Barbara 300/2 022 542 11 61 ZJN paczuska@ibmer.waw.pl
Pasyniuk Piotr 213 022 542 11 80 NDA pasyniuk@ibmer.waw.pl
Pawlak Jan 217 022 542 11 67 ZPTI jpawlak@ibmer.waw.pl
Pierściński Stanisław     DTA  
Pietruszewska Zofia 109 022 542 11 05 ZPTI pietrusz@ibmer.waw.pl
Przykorski Andrzej 133 022 542 11 33 RP  
Ptaszyński Stanisław 107 022 542 11 07 ZPTI  
Raczek Elżbieta 117 022 542 11 17 DFK raczek@ibmer.waw.pl
Romaniuk Wacław 228 022 542 11 78 SN roman@ibmer.waw.pl
Roszkowski Andrzej 227 022 542 11 77 stanowisko samodzielne roszan@ibmer.waw.pl
Rudnik Konrad 113 022 542 11 99 ZPTI krudnik@ibmer.waw.pl
Rudnik Teresa 226 022 542 11 76 DOBIK trudnik@ibmer.waw.pl
Seliga Andrzej 220 022 542 11 70 ZP selian@ibmer.waw.pl
Straszewska-Popowska Agnieszka Biblioteka 022 542 11 34 ZP popowska@ibmer.waw.pl
Szajba Eugeniusz 325 022 542 11 64 ZJN szajba@ibmer.waw.pl
Szeptycki Aleksander 214 022 542 11 90 NDR alszept@ibmer.waw.pl
Śliwiński Damian 132 022 542 11 32 ZPTI dsliw@ibmer.waw.pl
Śmietanka Maria 115 022 542 11 15 ZPTI maria_s@ibmer.waw.pl
Wardal Witold 303 022 542 11 08 ZSZ witek@ibmer.waw.pl
Wiechowski Jerzy 19 022 542 12 01 Elektryk  
Wierzbicki Krzysztof 118 022 542 11 18 stanowisko samodzielne wierzba@ibmer.waw.pl
Wiśniewska Alicja     DTA  
Wójcicki Zdzisław 227 022 542 11 17 ZPTI  
Wysocka Anna 219 022 542 11 69 ZP anwys@ibmer.waw.pl
Zawadzki Piotr 107 022 542 11 07 ZPTI  
Zieliński Artur 125 022 542 11 25 Główny Księgowy azieli@ibmer.waw.pl
Żak Wanda 212 022 542 11 60 DOBIK wanzak@ibmer.waw.pl
Żemajtys Sylwester 130 022 542 11 30 LBER sylzem@ibmer.waw.pl
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER