02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
Odział w Poznaniu
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
IBMER - PCB Gdańsk
  Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt   IBMER • PCB  Gdańsk 

IBMER - PCB Gdańsk

Pomorskie Centrum Badań w Gdańsku

80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293b

ibmerg@gd.onet.pl

Kierownik Pomorskiego Centrum Badań:
doc. dr hab. Stanisław Stężała
tel.: *48 0-58 301 00 54; fax: *48 0-58 305 57 06
e-mail: ibmerg@gd.onet.pl
           stezala@ibmer.waw.pl
Pracownicy Pomorskiego Centrum Badań w Gdańsku:
Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon E-mail
1 Bółkowska Bożena Samodzielna Księgowa 0-58 301-10-21 w. 23 ibmer.bb1@wp.pl
2 Dąbrowski Andrzej Robotnik wysokokwalifikowany 0-58 301-10-21 w. 20  
3 Jarecki Leszek Starszy specjalista 0-58 301-10-21 w. 54  
4 Małkiewicz Andrzej Adiunkt 0-58 301-10-21 w. 36 amalk@ibmer.waw.pl
5 Nowacki Maciej Starszy technik chemik 0-58 301-10-21 w. 42  
6 Nowicki Jerzy Starszy specjalista 0-58 301-10-21 w. 36  
7 Oryszewski Witold Z-ca Kierownika Centrum 0-58 301-00-54
0-58 301-10-21 w. 21
ibmer@gd.onet.pl
8 Pałka Grzegorz Adiunkt 0-58 301-10-21 w. 31 grepal@ibmer.waw.pl
9 Świst Ewa Asystent 0-58 301-10-21 w. 31  
10 Wieczorek Stefan Adiunkt, Kier. Zakładu Inżynierii Materiałowej 0-58 301-10-21 w. 67 stewiecz@ibmer.waw.pl
11 Wiśniewski Adam Robotnik wysokokwalifikowany 0-58 301-10-21 w. 66  
12 Wszoła Danuta Księgowa 0-58 301-10-21 w. 46 ibmer.dw.1@wp.pl
Główne kierunki działalności:
1. Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności oraz zwiększenie trwałości eksploatacyjnej maszyn
    rolniczych poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań materiałowych
2. Doskonalenie metod i środków ochrony przed korozją maszyn i urządzeń rolniczych
3. Niekonwencjonalne metody zmniejszenia zagrożenia środowiska w trakcie produkcji rolniczej
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER