02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
IBMER - Kłudzienko
 
PFN
Streszczenia filmów
Galeria nagród
 
 
 Kontakt • IBMER . Kłudzienko   PFN • Streszczenia filmów 

PFN

Streszczenia filmów

FILMY EDUKACYJNE, OFEROWANE PRZEZ PRACOWNIĘ:

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać formularz zamówienia z aktualnym cennikiem [ format .doc ]
Tytuł: „SANITACJA GÓRSKIEGO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO” , 16 min., 2003

Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Główna nagroda w kategorii filmów edukacyjnych
na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM ‘05
Słowacja, Bratysława 2005 r.
Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych
na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM ‘05
Słowacja, Nitra 2005 r.
Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: dr inż. Andrzej Jucherski
Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film we wstępie omawia przyczyny degradacji wiejskiego środowiska przyrodniczego i problemy związane z odprowadzaniem ścieków z górskich gospodarstw.
Pokazano najlepsze metody rozwiązania tego problemu, tj. budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków, które właściwie wkomponowane w środowisko działki stanowią dodatkowo bujną oazę różnorodnej roślinności. Przedstawiono ogólną zasadę działania takich oczyszczalni oraz przykłady konkretnych rozwiązań, mogących być wzorcem dla innych gospodarzy. Pokazano schematycznie i w rzeczywistości działanie oczyszczalni oraz omówiono poszczególne elementy i skuteczność oczyszczania.

Tytuł: „MECHANIZACJA PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW” , 15 min., 2005 r.

Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki
Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film pokazuje i omawia zmechanizowaną, technologię produkcji ziemniaków, z zastosowaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń. Począwszy od uprawy gleby pod ziemniaki, poprzez sadzenie nowoczesnymi, czterorzędowymi sadzarkami, formowanie redlin, opryski plantacji przeciw chorobom grzybowym (z jednoczesnym nawożeniem dolistnym) i stonce, zbiór kombajnem Grimme, na nowoczesnej przechowalni kończąc.

Tytuł: „INŻYNIERIA ROLNICZA DLA OBSZARÓW WIEJSKICH” , 39 min., 2005 r.

Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych
na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM ‘05
Słowacja, Nitra 2006 r.
Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz,
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film składa się z wstępu i 4 części zasadniczych: inżynieria rolnicza w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej, w modernizacji infrastruktury technicznej oraz odnawialne źródła energii. Pokazano obecne polskie rolnictwo i rozwijającą się polską wieś, w której widać nowoczesność i troskę o ochronę środowiska naturalnego.
Film akcentuje wpływ dyscypliny naukowej jaką jest inżynieria rolnicza na poszukiwanie własnej drogi rozwoju Kraju i jest podstawą modernizacji technologii rolniczych, w dużym stopniu decyduje o technicznej rekonstrukcji rolnictwa, infrastrukturze i ekologicznym zagospodarowaniu obszarów wiejskich.

Tytuł: „STANDARDY TECHNOLOGICZNE W CHOWIE BYDŁA” , 18 min., 2004 r.

Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film traktujący o przygotowaniu polskich gospodarstw rolnych do sprostania konkurencji na obszarze jednolitego rynku oraz spełnieniu warunków, wynikających z przepisów prawa europejskiego.
Troska o bezpieczeństwo konsumentów, o ochronę środowiska naturalnego, oraz dobre traktowanie zwierząt, zawarta w przepisach obowiązujących producentów na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej, będzie obowiązywała również polskich rolników.
W filmie zostały przedstawione i szczegółowo omówione 4 rozwiązania obór różnych typów dla krów mlecznych (w polskich gospodarstwach), spełniające europejskie standardy technologiczne i mogące być przykładem godnym do naśladowania.

Tytuł: „STANDARDY TECHNOLOGICZNE W CHOWIE ŚWIŃ” , 15 min., 2004 r.

Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: dr inż. Kamila Kreis - Tomczak
Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film traktujący o przygotowaniu polskich gospodarstw rolnych do sprostania konkurencji na obszarze jednolitego, europejskiego rynku. Opracowane przez specjalistów duńskich i polskich przepisy i zalecenia, łącznie z parametrami technicznymi stanowią wytyczne dla rozwoju produkcji, między innymi w chowie świń.
Intencją autorów filmu było skupienie uwagi na kwestiach dobrostanu zwierząt, tym nie mniej ważną kwestią w utrzymaniu świń jest także ochrona środowiska. W filmie zostały przedstawione przykłady właściwych rozwiązań chlewni, zgodnie z tendencjami europejskimi. Zostały pokazane i omówione rozwiązania dotyczące sektora krycia, systemów utrzymania loch luźnych i prośnych, loch karmiących oraz warchlaków i tuczników.

Tytuł: „BIOPALIWO Z RZEPAKU” , 14 min., 2003 r.

Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: doc. dr hab. Anna Grzybek
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film pokazuje możliwości produkcji paliwa rzepakowego z surowca krajowego. Przedstawia i omawia schemat ogólny produkcji biopaliwa.
W pierwszej części zaprezentowano proces produkcji biopaliwa rzepakowego w cyklu zamkniętym - na przykładzie małej wytwórni o wydajności kilkuset litrów na dobę.
W drugiej części pokazano proces produkcji biopaliwa na średnią i większą skalę, z akcentem na zgromadzenie i właściwe przechowanie odpowiedniej ilości surowca (rzepaku). Pokazano nowoczesne systemy magazynowania rzepaku, linie do tłoczenia oleju i częściowej rafinacji oraz samą linię do estryfikacji oleju - procesu w którym powstaje biopaliwo rzepakowe.

Tytuł: „DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA W UPRAWIE GLEBY” , 16 min., 2003 r.

Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Główna nagroda Ministra Gospodarki Słowacji w kat. filmów edukacyjnych
na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM ‘04
Słowacja, Bratysława 2004 r.
Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: dr inż. Stanisław Ptaszyński
Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film przedstawia zalecenia dla gospodarstw rolnych , które nie naruszając interesu produkcyjnego i ekonomicznego rolnika, zapobiegają degradacji gleby i skażeniu środowiska w procesie produkcji rolniczej.
Film składa się z trzech części zasadniczych: uprawa pozbiorowa, uprawa pod rośliny ozime, uprawa pod rośliny jare.
W każdej części pokazano zalecane maszyny i metody postępowania , a napisy na ekranie akcentują zabiegi i czynności godne miana dobrej praktyki rolniczej.

Tytuł: „BIOMASA NA CELE ENERGETYCZNE” , 15 min., 2003 r.

Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Główna nagroda Parlamentu Czech
na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Naukowych TUR OSTRAVA
Czechy, Ostrawa 2005 r.
Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji
na XX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM ‘03
Słowacja, Nitra 2003 r.
Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
Konsultacja naukowa: doc. dr hab. inż. Anna Grzybek
Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Streszczenie filmu:

Film edukacyjny przedstawiający różne metody uzyskiwania energii z biomasy:

 • w procesie spalania roślin słomiastych i drewnianych,
 • w procesie tłoczenia i estryfikacji roślin oleistych, otrzymujemy biopaliwo rzepakowe,
 • oraz w procesie fermentacji roślin skrobiowych, otrzymujemy alkohol, który stanowi dodatek do benzyn.
  Film pokazuje przykłady praktycznego zastosowania w/w metod. Ciekawą sekwencją filmu jest prezentacja i charakterystyka różnych rodzajów roślin energetycznych możliwych do uprawy w naszym Kraju.

  Tytuł: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA ROLNICTWA” , 16 min., 2003 r.

 • Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Nagroda Dyrektora Słowackiego Instytutu Produkcji Zwierzęcej
  na XIX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM ‘02
  Słowacja, Nitra 2002 r.
  Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Nagroda za II miejsce na Ogólnopolskim przeglądzie Filmów Rolniczych
  przy Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich
  Częstochowa, 2002 r.
  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: doc. dr hab. inż. Anna Grzybek
  Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Film jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Charakteryzuje podstawowe, odnawialne źródła energii: promieniowanie słoneczne, wiatr, energia wód i biomasę. W każdym z tych rodzajów przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w rolnictwie. Przedstawiono korzyści ekonomiczne i ekologiczne poszczególnych rozwiązań. Film informuje również o zasobach energii odnawialnej w Kraju oraz stopniu ich wykorzystania.

  Tytuł: „EKOLOGICZNE METODY KISZENIA ZIELONEK” , 10 min., 2003 r.

  Kliknij, aby zobaczyć w pełnych rozmiarach Nagroda Słowackiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Handlowych
  na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM ‘01
  Słowacja, Nitra 2001 r.
  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: dr inż. Czesław Pintara
  Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Jest to film oświatowy, możliwy do wykorzystania jako środek dydaktyczny w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego. Przedstawia dwie nowoczesne technologie kiszenia zielonek: owijanie bel siana folią i zakiszanie w rękawach foliowych. Zaprezentowano całe technologie: koszenie, przetrząsanie, zbiór, zakiszanie oraz skarmianie. Przedstawiono zalety tak uzyskiwanej kiszonki oraz korzyści dla środowiska naturalnego, ze względu na brak wydzielania i wypływania do gleby soków kiszonkowych.

  Tytuł: „WYKORZYSTANIE DREWNA I SŁOMY JAKO LOKALNE ŹRÓDŁO ENERGII” , 21 min., 2002 r.

  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: mgr inż. Grzegorz Wiśniewski
  Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Film porusza problem zanieczyszczenia środowiska powodowanego wykorzystywaniem paliw kopalnych, oraz proponuje częściowe zastąpienie węgla, gazu lub oleju napędowego biopaliwami dostępnymi w najbliższej okolicy. Pokazano pracę dużej kotłowni miejskiej z kotłem opalanym słomą oraz kotłownię na zrębki drzewne, wykorzystującą odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych dużego miasta. Za pomocą rysunków animowanych przedstawiono zasady działania takich instalacji. Film zawiera wypowiedzi użytkowników i ekspertów: jak rozpocząć budowę kotłowni i skąd zdobyć środki na jej budowę.

  Tytuł: „GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENACH WIEJSKICH” , 20 min., 2002 r.

  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: doc. dr hab. inż. Anna Grzybek
  Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Film przedstawia skalę problemu zanieczyszczenia środowiska na wsi, oraz klasyfikuje wszystkie odpady na: produkcyjne (z produkcji roślinnej i zwierzęcej), komunalne (odpadki stałe i ścieki socjalne) oraz odpady niebezpieczne. W każdej grupie odpadów pokazano przykłady rozwiązania tych problemów , n p. energetyczne wykorzystanie biomasy, segregacja i utylizacja odpadków stałych, oczyszczalnie ścieków oraz technologie i techniki produkcji rolniczej które nie szkodzą środowisku wiejskiemu.

  Tytuł: „SŁOMA TANIM PALIWEM ENERGETYCZNYM” , 14 min., 2002 r.

  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: doc. dr hab. inż. Anna Grzybek
  Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Słoma, której nadwyżka produkcyjna w Polsce wynosi ponad 10 mln. ton rocznie, może być wykorzystywana do celów energetycznych, jako ważne źródło energii pierwotnej. W filmie zaprezentowano trzy przykłady energetycznego wykorzystania słomy:

 • do ogrzewania małego domku jednorodzinnego,
 • do ogrzewania dużego domu, budynków gospodarczych i szklarni,
 • jako element dużej ciepłowni miejskiej.
  Proste rysunki animowane wyjaśniają przebiegi technologii. Ważne parametry ekologiczne i ekonomiczne przedstawiono liczbowo na tle obrazów rzeczywistych.  Tytuł: „WIEŚ EKOLOGICZNA” , 17 min., 2001 r.

 • Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
  Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Wśród wielu inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska wiejskiego, na uwagę zasługuje budowa pilotowej wsi ekologicznej, w której są wdrażane wszystkie elementy związane z ochroną środowiska naturalnego. W filmie pokazano szereg zagadnień składających się na to przedsięwzięcie:

 • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań technicznych i technologicznych, ograniczające skutki produkcji rolniczej,
 • wskazanie źródeł zagrożenia środowiska w zagrodzie i metody zapobiegania tym zjawiskom,
 • ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery,
  - i inne , jak przyjazne środowisku technologie transportu lub edukacja ekologiczna.  Tytuł: „UPROSZCZONE TECHNOLOGIE UPRAWY GLEBY” , 14 min., 2002 r.

 • Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: dr inż. Stanisław Ptaszyński
  Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Film edukacyjny, prezentujący najnowsze tendencje w uprawie gleby. We wstępie na tle pracujących pługów film przedstawia wady orki: - niekorzystna struktura gleby, - duża energochłonność, - ugniatanie gleby itp. Dalej przedstawione są trzy różne technologie uproszczonych upraw gleby: w jednym, w dwóch i w trzech przejazdach roboczych. W każdej technologii pokazano wszystkie zabiegi i maszyny oraz omówiono zalety i zastosowanie danej metody do konkretnych warunków. Na planszach przedstawiono oszczędności czasu i paliwa jakie są możliwe do uzyskania w poszczególnych technologiach.

  Tytuł: „OBORA WOLNOSTANOWISKOWA, BEZŚCIOŁOWA DLA KRÓW MLECZNYCH” , 12 min., 2000 r.

  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: mgr inż. Tadeusz Domasiewicz
  Realizacja: Włodzimierz Markiewicz, Robert Łukawski
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Szansę produkowania dobrego mleka i po niskich kosztach własnych, będą mieć tylko gospodarstwa specjalistyczne, utrzymujące co najmniej kilkanaście krów.
  W filmie przedstawiono nowoczesną oborę wolnostanowiskową, boksową, gdzie krowy trzymane są w systemie bezściółkowym. Omówiono ten typ obór, pokazując i charakteryzując poszczególne jego elementy. Pokazano również żywienie i usuwanie odchodów zwierzęcych, dój - w dojarni typu rybia ość oraz przechowywanie i odbiór mleka. Przedstawiona technologia gwarantuje zachowanie dobrej jakości mikrobiologicznej mleka

  Tytuł: „BADANIA SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN” , 21 min., 2000 r.

  Scenariusz: mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
  Konsultacja naukowa: mgr inż. Augustyn Piasecki
  Realizacja: Robert Łukawski, Włodzimierz Markiewicz
  Produkcja i rozpowszechnianie: IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

  Streszczenie filmu:

  Wśród 300 tysięcy opryskiwaczy użytkowanych w polskim rolnictwie, większość to urządzenia stare, źle konserwowane i źle regulowane, nie zapewniające prawidłowego przebiegu oprysku. W Polsce obowiązują nowe przepisy o ochronie roślin, które kładą duży nacisk na zapewnienie pełnej sprawności opryskiwaczy.
  W filmie pokazano cały cykl badań jaki musi przejść opryskiwacz aby uzyskać odpowiedni certyfikat, potwierdzający jego sprawność techniczną. Badania takie są wykonywane w specjalnych stacjach diagnostycznych - pokazano ich wyposażenie i unikalną aparaturę badawczą.  Kliknij, aby otworzyć lub pobrać formularz zamówienia z aktualnym cennikiem [ format .doc ]

  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEJ PRACOWNI

    do góry strony 
  Copyright (C) , IBMER