02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
Odział w Poznaniu
ZTD
ZTPZ
ZPE
ZHR
SPSM
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
IBMER - PCB Gdańsk
 
 
 Kontakt  Odział w  Poznaniu 

Oddział w Poznaniu

Oddział w Poznaniu

60-463 Poznań, ul. Biskupińska 67

www.ibmer.poznan.pl

ibmer@man.poznan.pl

Kierownik Oddziału:
doc. dr hab. J. Lech Jugowar
tel.: *048 0-61 820 33 31
e-mail: ljugowar@ibmer.waw.pl
           ljugowar@man.poznan.pl
Centrala Telefoniczna Oddziału 061 820 33 31
Fax Odziału 061 820 83 81
Sekretariat Oddziału 061 820 33 31 wew. 4
Portiernia 061 820 33 31 wew. 244
Wykaz telefonów zakładów i działów
Zakład/Dział Symbol Nr telefonu Nr faxu www
Zakład Technologii Drobiarskiej
Kierownik zakładu:
doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak
Sekretariat: pokój 21
pokój 228
e-mail: jsobczak@ibmer.waw.pl
ZTD 061 820 33 31 wew. 202 061 820 83 81 ZTD
Zakład Technologii Produkcji Zwierzęcej
Kierownik Zakładu:
dr inż. Stefan Pawlak
Sekretariat: pokój 16
e-mail: stpawlak@man.poznan.pl
ZTPZ 061 820 33 31 wew. 230 061 820 83 81 ZTPZ
Zakład Pomiarów i Ergonomii
Kierownik Zakładu:
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Sekretariat: pokój 7
e-mail: tomkol@man.poznan.pl
ZPE 061 820 33 31 wew. 254 061 820 83 81 ZPE
Zakład Infrastruktury dla Higieny Środowiska Rolniczego
Kierownik Zakładu:
mgr inż. Jerzy Karłowski
Sekretariat: pokój 29
e-mail: jkarlo@ibmer.waw.pl
ZHR 061 820 33 31 wew. 238 061 820 83 81 ZHR
Samodzielna Pracownia Systemów Mechatronicznych
Kierownik Pracowni:
dr inż. Zbigniew Domagalski
Sekretariat: pokój 7
e-mail: zbigdom@ibmer.waw.pl
SPSM 061 820 33 31 wew. 221 061 820 83 81 SPSM
Dział Techniczny
Kierownik Działu:
Leszek Białas
DT 061 820 33 31 wew. 229 061 820 83 81  
Dział Gospodarczy
Kierownik Działu:
Jacek Cybichowski
Sekretariat: pokój 5
DG 061 820 33 31 wew. 226 061 820 83 81  
Dział Zarządzania i Księgowości
Kierownik Działu:
Wanda Stroińska
Sekretariat: pokój 5
DZK 061 820 33 31 wew. 232 061 820 83 81  
Gospodarstwo Doświadczalne
Kierownik Gospodarstwa:
dr inż. Andrzej Fopp
Sekretariat: pokój 6
ZDS 061 820 33 31 wew. 232 061 820 83 81  
Kurnik
  061 820 33 31 wew. 234    
Laboratorium dojarkowe
  061 820 33 31 wew. 241    
Laboratorium fermentacyjne
  061 820 33 31 wew. 257    
Warsztat
  061 820 33 31 wew. 245    
Wykaz imienny pracowników IBMER - Odział w Poznaniu
Nazwisko i imię Nr pokoju Nr telefonu
wewnętrznego
Zakład/Dział e-mail
Bagiński Zbigniew Warsztat 245 DT  
Barszczewski Ireneusz 11 262 ZHR irekbar@ibmer.waw.pl
Bąkowicz Adam 24 207 ZTD  
Białas Iwona 4 (ZDS) 213, 230 ZTPZ iwona.bialas@ibmer.waw.pl
Białas Leszek Biuro DT 229 DT  
Chmielowski Adam 24 207 ZTD achmiel@ibmer.waw.pl
Chwalczuk Tadeusz     SPSM  
Cybichowski Jacek 5 226 DG cybjac@ibmer.waw.pl
Doga Marek 3 (ZPE) 252 ZPE mdoga@ibmer.waw.pl
Dolska Mirosława 11 262 ZHR mdolska@ibmer.waw.pl
Domagalski Zbigniew 7 221 SPSM zbigdom@ibmer.waw.pl
Draber Irena 20 228 DZK  
Dullin Piotr     ZPE  
Fopp Andrzej 6 (ZDS) 232 ZDS  
Gedymin Michał 24 207 ZTD mgedymin@ibmer.waw.pl
Golimowski Wojciech 16 230 ZTPZ wojgolim@ibmer.waw.pl
Górka Tadeusz     ZHR  
Graczyk Agnieszka     ZPE  
Janas Zygmunt 4 260 ZHR  
Janecka Teresa 3 (ZDS) 208 DZK  
Jugowar Lech 3 224 Kierownik
oddziału
ljugowar@ibmer.waw.pl
ljugowar@man.poznan.pl
Karłowski Jerzy 28 238 ZHR jkarlo@ibmer.waw.pl
Karwacka Agnieszka 27 240 ZHR adulin@ibmer.waw.pl
Kliber Andrzej 18 218 ZHR akliber@interia.pl
Kołodzejczyk Tomasz 7 (ZPE) 254 ZPE tomkol@man.poznan.pl
Kołosowska Urszula 1 (ZDS) 204 DZK  
Kreis-Tomczak Kamila 16 230 ZTPZ kakreis@man.poznan.pl
Krych Marek 3 (ZPE) 252 ZPE mkrych@ibmer.waw.pl
Lenarczyk Jakub 27 (ZHR) 240 ZHR jaklenar@ibmer.waw.pl
Myczko Renata 8 (ZPE) 255 ZPE myrenka@ibmer.waw.pl
Poklewska-Koziełł Anna     ZTPZ  
Pawlak Stefan 15 205 ZTPZ stpawlak@man.poznan.pl
Piotrkowski Mariusz 3 (ZPE) 252 ZPE mpiotrk@ibmer.waw.pl
Pleskot Ryszard 6 214 SPSM rpleskot@ibmer.waw.pl
Rakowski Andrzej     ZTD  
Rzeźnik Wojciech 6 214 SPSM wojtekrzeznik@o2.pl
Sobczak Joanna 21 202 ZTD jsobczak@ibmer.waw.pl
Stawiarski Marek 10 275 DG marek.stawiarski@ibmer.waw.pl
Stawska Teresa 29 (ZHR)
2 (ZPE)
239, 252 ZHR
ZPE
tstawska@wp.pl
Stroińska Wanda 5 (ZCS) 231 DZK
Szulc Robert 13 237 ZTPZ rszulc@ibmer.waw.pl
Tomczak Piotr Warsztat 245 DT  
Waliński Maciej 11 262 ZHR walinski2@o2.pl
Wiciak Danuta 22 211 ZTD  
Winnicki Stanisław 19 227 ZTPZ  
Woyke Witold 15 205 ZTPZ  
Wójcik Łukasz     SPSM  
Zerbin Maria 8 225 ZHR marzerb@ibmer.waw.pl
Zmyślona Bernadeta 1 201 Sekretariat zmyslona@ibmer.waw.pl
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER