02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
Odział w Poznaniu
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
Publikacje
i monografie
Inne informacje
IBMER - PCB Gdańsk
 
 
 Kontakt   IBMER • GCB Tylicz 

IBMER - GCB Tylicz

Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu

33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25A

www.ibmer.org.pl

ibmerkrynica@pro.onet.pl

Kierownik Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń:
dr inż. Andrzej Jucherski
tel.: *48 0-18 471 13 13; fax: *48 0-18 471 13 13
e-mail: ibmerkrynica@pro.onet.pl
Pracownicy Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu:
Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon E-mail
1 Król Krzysztof st. specjalista 0-18 471 13 13 ibmerkrynica@pro.onet.pl
2 Walczowski Andrzej st. specjalista 0-18 471 13 13 ibmerkrynica@pro.onet.pl
3 Skalniak Grzegorz technik 0-18 471 13 13 ibmerkrynica@pro.onet.pl
4 Jeżowska Krystyna sam. referent 0-18 471 13 13 ibmerkrynica@pro.onet.pl
5 Zygmunt Piotr robotnik kwalifik. 0-18 471 13 13 ibmerkrynica@pro.onet.pl
Główne kierunki działalności:
1. Rozwój i propagowanie nowoczesnych technik zbioru i konserwacji pasz z górskich użytków rolnych, a w szczególności
    rozwój, wdrażanie i doradztwo w zakresie metod eksploatacji optymalnych trakcyjno-maszynowych zestawów
    technologicznych, przystosowanych do bezpiecznej pracy na terenach górzystych.
2. Wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej w gospodarce nawozowej, poprzez nowoczesną technikę
    magazynowania i gospodarowania nawozami organicznymi stałymi i płynnymi. W szczególności - projektowanie i wdrażanie
    efektywnych metod budowy płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojówkę, jak również promocja odpowiednich urządzeń i maszyn
    do uzdatniania i efektywnego zadawania nawozów organicznych na użytkach rolnych.
3. Rozwój materiało i energooszczędnych, odpowiednio dostosowanych do lokalnych warunków ochrony
    środowiska w górach, technologii oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz wdrażanie w gospodarstwach rolniczych
    efektywnych rozwiązań technicznych typu IBMER - Tylicz, sprawdzonych w wieloletnich badaniach laboratoryjno-eksploatacyjnych.

  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER