02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
Odział w Poznaniu
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
Publikacje
i monografie
Inne informacje
IBMER - PCB Gdańsk
 
 
 Kontakt   IBMER • GCB Tylicz • Inne informacje 

IBMER - GCB Tylicz

Inne informacje o GCB Tylicz

Posiadane Laboratoria Badawcze / aparatura
 
Lp. Nazwa laboratorium / aparatury Profil działalności Jednostka akredytująca Liczba procedur i ich zakres Liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej
1 Badanie wody i ścieków pomiar: BZT5; ChZT; N-NH4; N-NO3; P-PO4; zawiesiny; temperatury; redox; pH; tlenu brak wg metodyk producentów aparatury oraz Polskich Norm  
2 Poligon badawczy wraz z mobilnym zestawem aparaturowym do określania wybranych charakterystyk energetycznych maszyn pomiar: sił przetaczania i uciągu; momentu i mocy na WOM; stateczności poprzecznej Brak    
3 Kompleks poligonowych quasitechnicznych stanowisk i instalacji badawczych badania procesów skuteczności oczyszczania ścieków i wód zanieczyszczonych w środowisku glebowo-roślinnym brak    
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER