02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Centrala w Warszawie
 
ZSZ
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Centrala w Warszawie   ZSZ 

ZSZ

Zakład Standaryzacji Technik Utrzymania Zwierząt

ul.Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

Kierownik Zakładu:
mgr inż. Tadeusz Domasiewicz
tel.: *048 0-22 542 11 11; fax: *48 0-22 542 11 79
e-mail: domasz@ibmer.waw.pl
Pracownicy Zakładu:
Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon E-mail
1 Głaszczka Andrzej Z-ca Kierownika st.specjalista 022 542 11 08 angla@ibmer.waw.pl
2 Fiedorowicz Grzegorz docent 022 542 11 38 fiedor@ibmer.waw.pl
3 Gancarz Franciszek st.specjalista inż.techn. 022 542 11 12 gancarz@ibmer.waw.pl
4 Łochowski Bogdan st.specjalista inż.techn. 022 542 11 12 bogdan@ibmer.waw.pl
5 Mazur Kamila asystent 022 542 11 13 mazur@ibmer.waw.pl
6 Wardal Witold asystent 022 542 11 08 witek@ibmer.waw.pl
Główne kierunki działalności:
1. Technika i technologia produkcji zwierzęcej (projektowanie)
2. Standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej
3. Energochłonność produkcji zwierzęcej
4. Efektywność chowu zwierząt
5. Dobrostan zwierząt
6. Wykorzystanie energii odnawialnej (biogaz, kompostowanie)
7. Współpraca międzynarodowa w zakresie "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
    ochrony środowiska i standardów UE".
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER