02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Centrala w Warszawie
 
ZSZ
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Centrala w Warszawie   ZSZ • Inne informacje 

ZSZ

Inne informacje o zakładzie

Członkowstwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach
redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym:
 
Lp. Nazwisko i Imię Nazwa organizacji/
Nazwa czasopisma
Rodzaj organizacji *) Rok wyboru
1 Fiedorowicz G. Rada Naukowa IBMER inne 2007
*) (M-międzynarodowa organizacja naukowa, N-Polska Akademia Nauk, U-Polska Akademia Umiejętności i inne)
Konsorcja naukowe:
 
Lp. Nazwa konsorcjum naukowego Zakres działania konsorcjum Wykaz jednostek wchodzących w skład konsorcjum
1 Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006" Szkolenie rolników w zakresie dobrostanu zwierząt na terenie woj. mazowieckiego S/23/003/04, okres 03.2005-03.2006. ABC Poland Sp. z o.o.
IBMER Warszawa
2 Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006" II edycja Szkolenie rolników w zakresie nowoczesnego chowu bydła mięsnego, trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec i drobiu na terenie woj. dolnośląskiego S/4/002/06, lubelskiego S/6/002/06, łódzkiego S/8/001/06, opolskiego S/11/002/06, wielkopolskiego S/18/001/06 i zachodniopomorskiego S/19/002/06. Okres 02.01.2007-31.03.2008. Konsorcjum Niras IC Sp. z o.o. (nowa nazwa ABC Poland) i IBMER Warszawa
3 Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006" II edycja Szkolenia dla rolników w zakresie "Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich" na terenie woj. łódzkiego S/24/003/06 i dolnośląskiego S/20/002/06 - okres: 02.01.07 ÷ 31.03.08. Konsorcjum Niras IC Sp. z o.o. (nowa nazwa ABC Poland) i IBMER Warszawa
Organizacja konferencji naukowych:
 
Lp. Nazwa konferencji międzynarodowej
/krajowej zorganizowanej przez jednostkę
Miejsce Data Liczba uczestników
1 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE" IBMER
Warszawa
Coroczna dwudniowa III dekada września 100÷120
Zrealizowane lub realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe:
 
Lp. Wykaz rozliczonych projektów badawczych/celowych/rozwojowych Symbol / nr ewidencyjny Data rozpoczęcia
/data zakończenia
1 Doskonalenie mechanizacji i technologii w chowie bydła - program wieloletni od 1999 do 2008 r. st.04/12.2007.01 1999 - 2008
2 Udział w realizacji projektu badawczego "Beztlenowa obróbka odpadów rolniczych". Projekt ten zrealizowano w ramach programu międzynarodowego EUREKA - EU 1241 ANAEROBTREAT 1995 - 1997
3 Doskonalenie techniki i technologii produkcji oraz odbioru mleka Projekt badawczy KBN nr 556 189 203
umowa nr PB 0519/53/92/03
1992 - 1994
4 MATRESA-"Processing strategies for farm livestock manures to enable maximize nutrient use with minimum environmental problems - water/air/soil pollution, disease risk and odour nuisance". Akronim: MATRESA (Manure TREatment Strategies for Sustaiinable Agriculture) nr umowy QLK5-200-30020,
nr decyzji 591/E-197/SPUB-MI5.P
2001 - 2003
5 "Standardy dla gospodarstw rolnych". Projekt PHARE nr umowy PL/IB/2001/AG/03
Program PL 01.04.03
2002 - 2004
6 "Restrukturyzacja i modrenizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006". Sektorowy Program Operacyjny (SPO). Szkolenia nt. "Dobrostan zwierząt na terenie województwa mazowieckiego" S/23/003/04 2005 - 2006
7 "Nowoczesny chów bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec, drobiu". Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" S/6/002/06
S/8/001/06
2007 - 2008
8 "Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, klimatu a uzyskanie dopłat bezpośrednich" S/24/003/06 2007 - 2008
Wykaz nagród lub wyróżnień międzynarodowych / krajowych za działalność naukową /
za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R:
 
Lp. Nazwisko i imię osoby nagrodzonej Nazwa nagrody/ wyróżnienia Data Miejsce
1 Fiedorowicz G. Odznaka honorowa MRiGŻ "Zasłużony dla rolnictwa" 1977 Warszawa
2 Romaniuk W., Gancarz F., Głaszczka A. i inni Nagroda II stopnia MRiGŻ za pracę pt. "Energooszczędna linia do przygotowania mieszanek pasz treściwych płatkowanych" 1993 Warszawa
3 Głaszczka A. Odznaka honorowa MRiGŻ "Zasłużony dla rolnictwa" 1998 Warszawa
Patenty i wzory użytkowe:
 
Lp. Nazwa instytucji Kraj, miasto Profil działalności Nr umowy (termin)
1 IBMER (Romaniuk W., Gancarz F., Głaszczka A.
i inni)
Polska, Warszawa Wzór użytkowy "Urządzenie do przygotowywania mieszanek pasz treściwych" 31.10.1994 WUP 03/95
PL 52424 Y1
2 IBMER (Romaniuk W.,
Gancarz F., Głaszczka A.
i inni)
Polska, Warszawa Wzór użytkowy "Mieszarka pasz sypkich" 31.03.1995 WUP 10/94 52424
3 IBMER (Romaniuk W.,
Gancarz F., Głaszczka A.
i inni)
Polska, Warszawa Wzór użytkowy "Urządzenie do wytwarzania biogazu z gnojowicy i odpadów rolniczych" 31.07.1995 WUP 07/95 PL 53186 Y1
4 IBMER (Romaniuk W.,
Gancarz F., Głaszczka A.
i inni)
Polska, Warszawa Patent "Urządzenie do wytwarzania biogazu ze stałych odpadów rolniczych, zwłaszcza obornika" 31.07.1995 WUP 07/95 PL 166913 B1
5 IBMER (Gancarz F.) Polska, Warszawa Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku "Urządzenie zabezpieczające silnik spalinowy przed zatarciem" nr 124581 10 luty 1979 r.
6 IBMER (Romaniuk W.,
Gancarz F., Głaszczka A.
inni)
Polska, Warszawa Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego "Mieszarka do przygotowywania karmy dla bydła i owiec" nr 75722 29 maja 1989 r.
7 IBMER (Romaniuk W., Głaszczka A. i inni) Polska, Warszawa Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego "Urządzenie frezująco-ładujące do kiszonki" nr 76149 3 lipca 1989
8 IBMER (Romaniuk W., Głaszczka A. i inni) Polska, Warszawa Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego "Wybierak do kiszonki zawieszany na ciągniku" nr 76356 4 sierpnia 1989 r.
9 IBMER (Romaniuk W., Głaszczka A i inni) Polska, Warszawa Prawa ochronne na wzór użytkowy "Komora gnojowa" 06.03.1997
nr Ru 55331
10 IBMER (Romaniuk W., Głaszczka A i inni) Polska, Warszawa Prawa ochronne na wzór użytkowy "Komora kompostowa" 06.03.1997
nr Ru 55332
11 C.N.I.M.i E.S.Ch.
(Romaniuk W.,
Głaszczka A. i inni)
ZSRR / Polska Nastojaszczeje awtorskoje cbidjetelstwo na izobretjenije: "Ustrojstwo dla prigotowljenia sypuczich kormocmsjej" 22 aprjela 1989 r.
nr 1503088
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER