02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Strona główna
Aktualności
Ośrodki Instytutu
Podstawowe informacje
Uprawnienia Instytutu
Certyfikaty i notyfikacje
Przetargi
Projekty
Sieci naukowe
Laboratoria akredytowane
Laboratoria unikatowe
Film Naukowy
Zakład doświadczalny
Inne działania IBMER
Mapa strony
Informacje dla pracowników IBMER
 
PPZ NiechlówPolski Ogród
 
 Instytut   Strona Główna 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku
z połączenia
Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie
oraz
Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
z siedzibą w Falentach
powstał
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
www.itep.edu.pl
Strona Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego: http://www.itep.edu.pl


Polecany zapoznać się z ofertą firmy zapewniająca produkty dla budownictwa i rolnictwa: http://novmax.pl/


Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem działalności Instytutu jest opracowywanie naukowych podstaw rozwoju mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz budownictwa rolniczego i infrastruktury obszarów wiejskich. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz promowanie ich wyników na terenie kraju i za granicą. Instytut jest rzecznikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie oceny maszyn rolniczych, pełni funkcję branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej oraz ośrodka normalizacji.
Instytut posiada szereg uprawnień , certyfikatów , wydaje aprobaty techniczne na wyroby budowlane stosowane w rolnictwie, jak również świadczy usługi w zakresie: realizacji filmów , certyfikacji wyrobów , badań maszyn i urządzeń dla rolnictwa , wydawania rekomendacji technicznych . Ponadto w Instytucie znajduje się ośrodek szkoleniowy zajmujący się od wielu lat organizacją zjazdów, narad, konferencji i sympozjów naukowych.
Instytut posiada własne zasoby informacyjne .
Na bieżąco aktualizowany jest
Katalog Maszyn Rolniczych na płytach CD oraz oferta filmów edukacyjnych na płytach DVD do nabycia w Instytucie.
Wszelkie informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu .
Zapraszamy też do czytania
ogłoszeń .


Zakończyła się III edycja Konkursu EUROZAGRODA

8 grudnia 2011 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu EUROZAGRODA. Właścicielom i projektantom obiektów nagrodzonych i nominowanych statuetki, medale pamiątkowe, dyplomy oraz czeki pieniężne wręczyli wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra, przewodniczący Kapituły EUROZAGRODY prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, dyrektor w firmie Viessmann Sebastian Walerysiak oraz Maciej Piskorski dyrektor departamentu finansowania agrobiznesu w Banku BGŻ. więcej

Zapraszamy do skorzystania z usług z pobliskiej kliniki przy ul. Lindeya.

Polecana przez nas Warszawska Klinika Urologii ogólnej, Onkologicznej i czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gromadzi najlepszych fachowców w dziedzinie urologii

III edycja konkursu EUROZAGRODA

Wystartowała III edycja konkursu dla rolników i projektantów EUROZAGRODA. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach: budynki inwentarskie, budynki magazynowe i gospodarcze, budynki mieszkalne, inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska. Do konkursu można zgłaszać wszystkie budynki i budowle tworzące rolniczą zagrodę - zarówno obiekty istniejące jak i nowo wybudowane oraz zmodernizowane. więcej

II edycja konkursu EUROZAGRODA dla projektantów i rolników na najlepszy projekt i realizację w budownictwie zagrodowym

Nagrody rozdane. Zakończyła się II edycja Konkursu EUROZAGRODA 8 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste podsumowanie II edycji Konkursu EUROZAGRODA. Właścicielom i projektantom obiektów nagrodzonych i nominowanych, statuetki, medale pamiątkowe, dyplomy oraz czeki pieniężne wręczyli minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki, przewodniczący Kapituły EUROZAGRODY prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko oraz dyrektor w firmie Viessmann Sebastian Walerysiak. więcej

Zapraszamy do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE".

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2010 r. więcej

Maszyna Rolnicza Roku 2011

Zapraszamy do udziału w konkursie Maszyna Rolnicza Roku 2011 więcej

Zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie".

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2010 r. w Kielcach. więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2010 r. w Kielcach w trakcie Targów AGROTECH,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasada Królestwa Niderlandów we współpracy z:

 • Targami Kielce
 • Agencją Rynku Rolnego
 • Instytutem Technologiczno - Przyrodniczym w Falentach, oddział w Warszawie
 • Wirtualnym Instytutem Rolnictwa Zrównoważonego
 • Grupą Bio-GEPOIT
 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej
organizują konferencję "Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze - szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów". Konferencja odbędzie się w trakcie targów AGROTECH, dnia 12 marca 2010 r. w Hotelu Kongresowym - Centrum Biznesu w Kielcach Al. Solidarności 34. więcej na temat konferencji

KATALOG MASZYN ROLNICZYCH 2010 /na płycie CD/.

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie wydał kolejną uaktualnioną wersję najobszerniejszego obecnie katalogu maszyn i urządzeń rolniczych. Katalog zawiera opisy, dane techniczne i ilustracje ponad 6300 maszyn i ponad 1200 producentów, importerów i dystrybutorów. więcej

Złoty Medal Targów AGROTECH 2010

Zapraszamy do udziału w konkursie Złoty Medal Targów AGROTECH 2010 więcej

Wybory do Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego kadencji 2010-2014

W dniu 22 stycznia 2010 r. zarządzeniem kierownika Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego została powołana Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu na lata 2010-2014.

Skład Komisji Wyborczej:
 • Barbara Wróbel - Przewodnicząca
 • Piotr Pasyniuk - Członek
 • Małgorzata Łukaszuk - Członek
 • Magdalena Szatyłowicz - Sekretarz
 • Franciszek Misiewicz - Członek
Wybory odbędą się w 10 Okręgach Wyborczych w dniu 24 marca 2010 r. Harmonogram wyborów

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGO Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (ITP)

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu logo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego(ITP) powstałego z dniem 1 stycznia 2010 roku z połączenia Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa więcej

31.12.2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wręczył prof. dr hab. Edmundowi Kacy akt powołania na stanowisko tymczasowego kierownika Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z siedzibą w Falentach.

Nowy Instytut powstanie z dniem 1 stycznia 2010 r. w wyniku połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.
Minister życzył tymczasowemu kierownikowi sukcesów, wytrwałości oraz dobrego zorganizowania jednostki, tak aby mogła ona skutecznie i na wysokim poziomie realizować badania naukowe i prace rozwojowe, efektywnie zwiększając konkurencyjność naszego rolnictwa.

Rozstrzygnięto konkurs EUROZAGRODA dla projektantów i rolników na najlepszy projekt i realizację w budownictwie zagrodowym

W dniu 8 grudnia 2009 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie rozstrzygnięto konkurs EUROZAGRODA dla projektantów i rolników na najlepszy projekt i realizację w budownictwie zagrodowym. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczącym Kapituły Eurozagrody był Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko. I edycja Konkursu trwała przez cały 2009 rok. więcej

Rozstrzygnięto konkurs "Maszyna Rolnicza Roku 2010"

W dniu 2 grudnia 2009 roku w Warszawie obradowała komisja konkursu "MASZYNA ROLNICZA ROKU 2010" w składzie: dr inż. Andrzej Seliga (IBMER Warszawa - Przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Tadeusz Sęk (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań), prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz (SGGW Warszawa), dr Anita Szczykutowicz (Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), dr inż. Wiesław Golka (IBMER Warszawa), mgr Leon Wawreniuk (Stowarzyszenie AgroBiznesKlub), dr inż. Zbigniew Zbytek (PIMR Poznań), mgr inż. Zbigniew Rapacki (KRUS Warszawa), mgr Renata Kalinowska (IBMER Warszawa - sekretarz). więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IBMER

W dniu 9 grudnia 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej IBMER. Podczas posiedzenie dyplomy doktora habilitowanego odebrali: dr inż. Jan Jurga, dr inż.Piotr Kostencki. Wręczono również dyplomy doktora: Katarzynie Janinie Kwiecień i Ireneuszowi Skoniecznemu. więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IBMER

W dniach 5-6 październik 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej IBMER. Jednym z punktów posiedzenia było wręczenie dyplomu doktora habilitowanego panu dr hab. Stefanowi Wieczorkowi oraz dyplomu doktora pani dr inż. Annie Susoł i panu dr inż. Józefowi Zajkowskiemu. więcej

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROSHOW Bednary

W dniach 25-28 września 2009 roku w Bednarach odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROSHOW, w którym IBMER czynnie uczestniczył. więcej

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE"

W dniach 22-23 września 2009 roku w siedzibie IBMER w Warszawie odbyła się XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. więcej

VI Festiwal Nauki Rolniczej Brwinów 17-18 wrzesień 2009

W dniach 17-18 września 2009 roku w Brwinowie odbył się VI Festiwal Nauki Rolniczej, w którym IBMER czynnie uczestniczył. więcej

XVIII Krajowa Wystawa Rolnicza Dożynki Jasnogórskie 5-6 wrzesień 06.10.2009

W dniach 5-6 wrzesień 2009 roku Instytut uczestniczył w wystawie "Rolnicze Dożynki Jasnogórskie". więcej

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IBMER

W dniu 26 czerwca 2009 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Rady Naukowej IBMER. Podczas obrad Rady Naukowej
Profesor Aleksander Szeptycki odebrał z rąk Przewodniczącego Kapituły Profesora Antoniego Rutkowskiego, czł. rzeczywistego PAN - Medal im. Michała Oczapowskiego dla IBMER za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych. więcej

Wystawa Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo 2009

W dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbywała się wystawa Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo 2009, w której IBMER czynnie uczestniczył. więcej

Archiwum wiadomości (2008 rok)

UWAGA!

Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z naszej najnowszej oferty: Laboratorium pomiarów gazowych, Laboratorium pomiarów stężenia pyłu
zawieszonego w powietrzu oraz Laboratorium badawczego bezpieczeństwa maszyn
do produkcji zwierzęcej, wykonujących pomiary niezbędne do obliczania mocy
akustycznej i pomiary poziomu hałasu w środowisku naturalnym i na stanowiskach pracy.
zobacz dokument            

Sławomir Iwanicki                       
Z-ca Dyrektora ds. organizacyjno-technicznych
  

  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER 
 

Oddział w Poznaniu
60-463 Poznań-Strzeszyn
ul. Biskupińska 67
tel. (61) 820 33 31
fax. (61) 820 83 81
ibmer@man.poznan.pl
Ośrodek IBMER Kłudzienko
05-825 Kłudzienko k. Błonia
tel. (22) 724 07 04
fax. (22) 755 60 45
kludzienko@ibmer.waw.pl
Górskie Centrum Badań
w Tyliczu

33-383 Tylicz
ul. Pułaskiego 25A
tel. (18) 471 13 13
fax: (18) 471 13 13
ibmerkrynica@pro.onet.pl
Pomorskie Centrum Badań w Gdańsku
80-001 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 293b
tel. (58) 301 00 54
fax. (58) 305 57 06
ibmerg@gd.onet.pl
Kamont Warszawa
Spomasz Bełżyce