02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Aprobaty techniczne 

Aprobaty techniczne
 
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa wydaje aprobaty techniczne na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497)

IBMER jest jednostką upoważnioną do wydawania aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane wyłącznie w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach rolnych.

Aprobata techniczna może być udzielona dla wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu, którego właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Wykaz mandatów opublikowano obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. Monitor Polski Nr 32/2004 poz. 571

Wnioski o udzielenie aprobaty technicznej należy składać na formularzu złączonym poniżej.

Pobierz wniosek

Wykaz aprobat technicznych wydanych przez IBMER w roku 2007

Wykaz aprobat technicznych wydanych przez IBMER w latach 2004 - 2006
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER