02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Badania 

Badanie maszyn i urządzeń dla rolnictwa
Zakres działania Laboratorium Badawczego IBMER obejmuje:
badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń dla rolnictwa (certyfikat nr AB116 PCA)
badania ciągników, kabin i ram ochronnych (akredytacja OECD - kod I--VII) uznawane na całym świecie
badania homologacyjne ciągników i maszyn rolniczych (również typu SAM ) - upoważnienie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej (LBER) www.ibmer.waw.pl/lber
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
kierownik: mgr inż. Sylwester Żemajtys tel. 0-22 542 11 30, fax 0-22 542 11 58
Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych (LBC) www.ibmer.waw.pl/lbc
05-824 Kłudzienko
kierownik: mgr inż. Andrzej Mizgajski tel. 0-22 724 07 04, fax 0-22 755 45 60
Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej (LBMPZ) www.ibmer.poznan.pl/zpe
60-463 Poznań-Strzeszyn ul. Biskupińska 67
kierownik: dr J. Lech Jugowar tel. 0-61 820 33 31, fax 0-61 820 83 81
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER