02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu. Rekultywacja utworów antropogenicznych 

Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
Oferta skutecznej i taniej technologii techniczno-biologicznej umacniania skarp budowli ziemnych metodą hydroobsiewu
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa proponuje wszystkim zainteresowanym proste, sprawdzone i tanie rozwiązanie technologiczne stabilizujące i chroniące przed wpływami erozji wodnej duże powierzchnie skarp, składowisk odpadów oraz obwałowań. Do tego celu stosujemy metodę hydroobsiewu tj. pokrywania skarp hydromieszaninami przeciwerozyjnymi oraz siewnymi, sporządzonymi z wykorzystaniem osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych oraz popiołów lotnych z elektrowni.
Wg GUS'2003 zeskładowane jest 235 mln. ton popiołów lotnych i 751 tys. ton osadów ściekowych
Proponowana technologia w porównaniu z innymi metodami biologiczno-inżynierskiej stabilizacji budowli ziemnych ma następujące zalety:
Możliwość uzyskania dobrej jakości powierzchni trawiastej
Wysoki stopień zmechanizowania robót
Wykorzystanie odpadów uciążliwych dla oczyszczalni komunalnych i środowiska
Rekultywacja gruntów jałowych oraz składowisk odpadów komunalnych i zwałowisk odpadów przemysłowych.

Składowisko fosfogipsów
Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych
Skarpa od strony północnej (od strony Martwej Wisły)

Składowisko fosfogipsów
Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych
w Wiślince k/Gdańska (skarpa od strony wschodniej)


Hydromechaniczne (hydrodynamiczne) nanoszenie (rapowanie)

Koncepcja modernizacji i zagospodarowania wysypiska/składowiska odpadów komunalnych.

Oferujemy:
Opracowanie ekspertyzy, zgodnej z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. U. 03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.)
Dobór racjonalnych technologii hydroobsiewu, mulczowania, iniekcji i środków technicznych
Wykonanie odcinka próbnego
Nadzór nad całością prac modernizacyjno-rekultywacyjnych.
Zebraliśmy doświadczenia z użyciem hydroobsiewu na powierzchni kilku tysięcy hektarów: m.in. stawów osadowych w elektrowniach Bełchatów, Bydgoszcz, Dolna Odra, Gdańsk, Kozienice, Łaziska,... oraz obwodnicach drogowych Siedlec, Kielc i Trójmiasta,...
Kontakt:    dr inż. Marian Głażewski   tel. 0-22 54 21 114
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER