02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Rekomendacje techniczne 

Rekomendacje techniczne
 
Instytut wydaje rekomendacje techniczne dla:
  • wyrobów
  • zestawów wyrobów
  • powtarzalnych rozwiązań technicznych
stosowanych w budownictwie rolniczym.

Rekomendacje techniczne RT są dokumentami dobrowolnymi potwierdzającymi wykonanie wstępnego badania typu oraz określającymi zasady i warunki stosowania wyrobu lub zestawu wyrobów.
Dla powtarzalnych rozwiązań technicznych potwierdzają, że rozwiązania te są zgodne z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane.

W celu otwarcia drogi do uzyskania Rekomendacji Technicznej należy:

       a)  złożyć wniosek wraz z określonymi dokumentami
       b)  zawrzeć umowę z Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
       c)  wnieść opłatę
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER