02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Rodzaje usług 

Rodzaje usług
Instytut świadczy następujące usługi:
Usługi biblioteczne, wystawiennicze
Usługi DTP (grafika, skład tekstu, naświetlanie)
Bank danych faktograficznych o maszynach rolniczych, ich producentach i dystrybutorach
Bibliograficzny system informacji o technice rolniczej i ochronie środowiska wiejskiego
Bibliograficzny system informacji o inżynierii rolniczej w gospodarstwach ekologicznych
Organizacja targów, wystaw, seminariów itp
Pomoc w organizowaniu międzysąsiedzkich usług maszynowych w celu lepszego wykorzystania środków technicznych i obniżenia kosztów produkcji rolniczej (kółka maszynowe)
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER