02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjnei   Oferta wydawnicza IBMER 

Oferta wydawnicza IBMER
Mechanizacja produkcji roślinnej
Lp Okładka Autor; Tytuł; rok wydania; ilość stron, arkusz cena
1.
T. Karwowski
Podstawy zespołowego użytkowania maszyn w aspekcie efektywności produkcji roślinnej
2008
str.220,A4
35,00
2.
M. Wargocki
Wskazówki agrotechniczne przy opryskiwaniu upraw polowych pestycydami i roztworami nawozów azotowych
2003
str.24,A5
5,00
3.
J. Kamionka
Technika ochrony roślin i łącznego stosowania agrochemikaliów w uprawach rolniczych
2007
str.68,A5
25,00
4.
T. Karwowski
Mechanizacja produkcji buraków cukrowych
1997
str.224,A5
35,00
5.
T. Olszewski
Dobór i racjonalne wykorzystanie środków technicznych do produkcji zielonek na siano
1994
str.260,A5
20,00
6.
K. Dreszer, J. Gieroba, A. Roszkowski
Kombajnowy zbiór zbóż
1998
str.212,A4
30,00
7.
T. Miłosz
Zespoły młócąco - wydzielające i czyszczące w kombajnach do zbioru zbóż
2000
str.107,A5
25,00
8.
P. Zasiewski
Kierunki doskonalenia technologii ochrony roślin
2002
str.58,A4
20,00
9.
J. Szyszło
Techniki i technologie w przechowalnictwie zbóż
2002
str.91,A4
20,00
Mechanizacja produkcji zwierzęcej i budownictwo inwentarskie
10.
J. Sobczak, T. Waligóra
Ewolucja klatkowych systemów chowu drobiu w świetle badań i praktyki
2008
str.143,A4
45,00
11.
Praca zbiorowa
Wybrane aspekty aktualnych uwarunkowań środowiskowych i przyszłaściowych technik w produkcji zwierzącej
2008
str.139,A5
30,00
12.
Praca zbiorowa
Katalog: Budynki inwentarskie
1995
str.138,A4
35,00
13.
W. Romaniuk
Ekologiczne systemy gospodarki obornikiem i gnojowicą
2000
str.114,A4
35,00
14.
Praca zbiorowa
Silosy przejazdowe na kiszonki i obiekty do magazynowania odchodów zwierzęcych
2000
str.80,A4
30,00
15.
Praca zbiorowa
Wybrane obiekty infrastruktury technicznej obszarów wiejskich
2002
str.114,A4
40,00
16.
Materiały na konferencję
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE
2006
str.508,A4
-
17.
J. Lewandowski
Mikroklimat w obiektach inwentarskich dla ptactwa
1998
str.166,A4
35,00
18.
J. Palmowski
Prawo budowlane
1997
str.90,A4
25,00
19.
J. Palmowski
Stropy i nadproża w budownictwie wiejskim
1998
str.75,A4
25,00
20.
Praca zbiorowa
Projektowanie, budowa i wyposażenie budynków inwentarskich
1998
str.230,A4
15,00
21.
W. Woyke, St. Pawlak
Mechanizacja doju kóz
2003
str.18,A4
10,00
22.
W. Woyke, St. Pawlak
Modernizacja i atestacja dojarek mechanicznych w świetle wymagań norm UE
2003
str.20,A4
10,00
23.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu kur
2003
str.20,A4
10,00
24.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu gęsi
2003
str.20,A4
10,00
25.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu bydła
2003
str.20,A4
10,00
26.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu świń
2003
str.20,A4
10,00
27.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu kaczek
2003
str.20,A4
10,00
28.
Praca zbiorowa
Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu indyków
2003
str.20,A4
10,00
Eksploatacja maszyn rolniczych
29.
A. Muzalewski
Zasady doboru maszyn do gospodarstw rolnych
2008
str.86,A4
35,00
30.
T. Karwowski
Podstawy zespołowego użytkowania maszyn (ZUM)
1998
str.226,A5
35,00
31.
T. Olszewski, A. Muzalewski
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn rolniczych
2000
str.94,A4
25,00
32.
A. Muzalewski
Koszty eksploatacji maszyn rolniczych
2007
str.43,A4
15,00
33.
Zespół
Katalog maszyn i urządzeń rolniczych na płycie CD
2008
30,00
Energetyka w rolnictwie i wykorzystanie energii odnawialnej
34.
J. Tymiński
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku - aspekt energetyczny
1997
str.178,A4
30,00
35.
J. Tymiński
Elektryfikacja rolnictwa, urządzenia elektryczne
1995
str.283,A4
30,00
Infrastruktura techniczna wsi
36.
K. Wierzbicki
System sieci kanalizacji ciśnieniowej
1995
str.40,A4
10,00
37.
A. Jucherski, A. Walczowski
Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo-i glebowo- roślinnych na terenach górzystych
2000
str.36,A5
20,00
38.
K. Wierzbicki
Możliwości stosowania nowoczesnych systemów kanalizacji na terenach wiejskich
1997
str.176,A4
20,00
39.
Praca zbiorowa
Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków
1999
str.85,A4
30,00
Zagadnienia ogólne, tendencje, prognozy i ekonomika w technice rolniczej
40.
Z. Wójcicki
Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych
2008
str.90,A4
30,00
41.
G. Fiedorowicz
Technika w chowie bydła z podstawowymi elementami zootechniki
Wydanie II zmienione i uzupełnione
2008
str.290,A4
50,00
42.
G. Fiedorowicz
W. Romaniuk
Technika w chowie bydła - Terminologia
2006
str.202,B5
40,00
43.
J. Pawlak
Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji i energetyzacji rolnictwa
2006
str.230,B5
40,00
44.
Z. Wójcicki
W. Golka
Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego
2006
str.79,B5
25,00
45.
Z. Wójcicki
Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich
2007
str.124,A4
30,00
46.
J. Pawlak
z zespołem
Dobór maszyn i ich racjonalne użytkowanie
1997
str.95,A5
20,00
47.
J. Pawlak
Efektywność mechanizacji rolnictwa
1998
str.52,A5
15,00
48.
J. Pawlak
Ekonomika mechanizacji i energetyzacji rolnictwa. Monografia
1997
str.198,A5
25,00
49.
J. Pawlak
Mechanizacja rolnictwa w drugiej połowie XX wieku
2001
str.195,A5
20,00
50.
Z. Wójcicki
Dobór i wykorzystanie środków technicznych oraz koszty produkcji w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych
1997
str.80,A4
20,00
51.
Z. Wójcicki
Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych
2000
str.139,A4
40,00
52.
A. Szeptycki
Z. Wójcicki
Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020r.
2003
str.241,A5
40,00
53.
A. Szeptycki
i zespół pracowników IBMER
Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce
2005
str.237,A4
50,00
54.
M. Rogulska
A. Grzybek
Słownik polsko-angielski, angielsko-polski.(odnawialne źródła energii)
1998
str.82,A5
15,00
55.
 
 
Problemy inżynierii rolniczej
2006
str.100,A5
-
Zamówienia należy kierować do IBMER - Zakład Promocji
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel.0---22 542 11 70, fax 0---22 542 11 79
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER