02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej 2005
2005
Problemy Inżynierii Rolniczej

Nr

Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
1 (47)
H. Juszka • M. Tomasik
Automatyczna regulacja podciśnienia w aparacie udojowym

Pobierz
E. Kamiński • C. Waszkiewicz • M. Zabielski
Badania laboratoryjno-polowe kultywatora

Pobierz
P. Kostencki
Badania odporności ściernej elementów roboczych zębów kultywatora ścierniskowego

Pobierz
W. Pisarski
Wpływ zmian wybranych parametrów agrolotniczego cyklu operacyjnego na zużycie paliw na hektar przez śmigłowiec MI-2R

Pobierz
A. Radkowski • M. Kuboń
Pracochłonność i energochłonność wybranych technologii konserwacji pasz z użytków zielonych z rejonu Beskidu Niskiego

Pobierz
M. Stolarski • S. Szczukowski • J. Tworkowski
J. Kwiatkowski • M. Grzelczyk

Charakterystyka zrębków oraz peletów (granulatów) z biomasy wierzby i ślazowca jako paliwa

Pobierz
R. Szulc
Badania jednostanowiskowych robotów dojarskich Astronaut

Pobierz
M. Węgrzyn
Analiza procesu ciągłego mieszania w wybranych mieszalnikach statecznych

Pobierz
A. Węgrzyn
Problemy badań strat warzyw i owoców powodowanych przez maszyny do zbioru

Pobierz
Z. Wójcicki
Metodyczne problemy badania energochłonności produkcji rolniczej

Pobierz
M. Zielińska • I. Białobrzewski • M. Markowski • R. Myhan
Wykorzystanie modelu quasi-stacjonarnego do opisu kinetyki suszenia marchwi w złożu fluidalno-fontannowym

Pobierz
J. Zwolak
Produkcja a wyposażenie rolnictwa w zasoby ziemi, pracy i środków trwałych

Pobierz
2 (48)
M. Gaworski
Analiza doskonalenia wolnostanowiskowych systemów utrzymania krów na podstawie kryterium preferencji miejsc legowiskowych

Pobierz
M. Koszel • J. Sawa
Wpływ zużycia rozpylaczy płaskostrumieniowych na wielkość śladów kropel

Pobierz
J. Kubiak
Mikoryzacja roślin i aplikacja szczepionek mikorozowych

Pobierz
A. Kupczyk
Ocena czynników decyzyjnych zakupu dojarek mechanicznych

Pobierz
W. Pisarski
Zabiegi agrolotnicze w świetle obecnych realiów ekonomicznych Polski

Pobierz
A. Tsyganov • E. Naskowa • E. Kamiński
Jakość kształcenia inzynierów

Pobierz
J. Zwolak
Produkcja a wyposażenie rolnictwa w zasoby ziemi, pracy i środków trwałych

Pobierz
3 (49)
E. Lorencowicz
Mechanizacja w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych

Pobierz
S. Kocira
Wykorzystanie maszyn rolniczych w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej

Pobierz
J. Pawlak
Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim

Pobierz
A. Muzalewski
Wpływ podatku VAT na koszty mechanizacji

Pobierz
Z. Grześ
Metoda aktualizacji wskaźników kosztów napraw maszyn rolniczych nowej generacji

Pobierz
T. Karwowski
Analiza kosztów mechanizacji w produkcji roślinnej na tle czynników wpływających na te koszty

Pobierz
R. Szulc
Badania poziomu dochodowości i uwzględnienia ochrony środowiska w gospodarstwach rodzinnych

Pobierz
4 (50)
Z. Wójcicki
Efektywność energetyczna produkcji roślinnej w Polsce

Pobierz
J. Kubiak
Aplikacja nawozów o spowolnionym działaniu w szkółkarstwie ozdobnym

Pobierz
S. Wieczorek • S. Stężała
Badania wpływu wysokości złoża kory drzewnej na kinetykę adsorpcji gazowego amoniaku

Pobierz
J. Pawlak
Wykorzystanie ciągników i maszyn samojezdnych w rolnictwie polskim

Pobierz
H. Juszka • S. Lis • M. Tomasik
Modelowanie i sterowanie rozmyte aparatem udojowym

Pobierz
H. Juszka • M. Tomasik • S. Lis
Wizualizacja komputerowa w prezentacji wyników modelowania doju krów

Pobierz
R. Kowalczyk • K. Karp
Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu mleczarskiego

Pobierz
R. Szulc
Badania poziomu dochodowości i uwzględnienia ochrony środowiska w gospodarstwach rodzinnych

Pobierz
J. Kowalczuk • N. Leszczyński
Opłacalność produkcji korzeni marchwi

Pobierz
W. Tomczyk
Koszty uzytkowania parku maszynowego na przykładzie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

Pobierz
A. M. • Marciniak • W. Romaniuk • A. Tomza
Wpływ systemu chowu na koncentrację zanieczyszczeń gazowych (NH 3 , CO 2 , H 2 S) w oborach wolnostanowiskowych

Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER