02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej 2006
2006
Problemy Inżynierii Rolniczej

Nr

Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
1 (51)
W. Golka• Z. Wójcicki 
Technologiczna metoda oceny ekologicznych gospodarstw rolnych

Pobierz
J. Pawlak
Usługi mechanizacyjne a rolnictwo zrównoważone

Pobierz
J. Sawa
Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w gospodarstwach rodzinnych

Pobierz
S. Kokoszka • M Kuboń
Wpływ ukształtowania terenu na stan i jakość dróg transportu rolniczego

Pobierz
J. Smagacz
Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli

Pobierz
S. Parafiniuk
Nakłady na plonotwórcze środki produkcji w badanych gospodarstwach rodzinnych

Pobierz
R. Myczko
Sposoby obniżania emisji gazowych w bezściółkowym systemie utrzymania zwierząt

Pobierz
2 (52)
F. Czyżyk
Jakość wody gruntowej i powierzchniowej na obszarze wieloletniego racjonalnego nawożenia gnojowicą

Pobierz
A. Eymontt• B. Rogulski 
Oczyszczalnie przydomowe a zagrożenie środowiska wodnego

Pobierz
A. Grzybek
Wpływ wybranych roślin energetycznych na środowisko

Pobierz
J. Kubiak
Technologie i koszty mikoryzacji drzew i krzewów rośli ozdobnych w różnych fazach wzrostu

Pobierz
J. Kus
Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych

Pobierz
W. Majtkowski
Bioróżnorodność upraw energetycznych podstawą zrównoważonego rozwoju

Pobierz
Z. Miatkowski• A. Sołtysik• J. Turbiak• W. Kowalik• S. Lewiński
Identyfikacja głęboko odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów na podstawie zdjęć ze skanera Landstat TM

Pobierz
Z. Miatkowski• A. Sołtysik• H. Banaszek
Zastosowanie głęboszowania w tradycyjnej i konserwującej uprawie roli pod buraki

Pobierz
A. Muzalewski
Ocena dostosowania wybranych rozsiewaczy nawozów mineralnych do wymagań normy śrosowiskowej

Pobierz
A. Myczko• J. Karłowski• T. Kołodziejczyk
Ocena systemu odzysku i wykorzystania ciepła generowanego w budynku inwentarskim

Pobierz
S. Pruszyński
Ochrona upraw w rolnictwie zrównoważonym

Pobierz
W. Rzepiński
Rolnictwo jako element zrównoważenia środowiskowego w realizacji strategii energetycznej Polski

Pobierz
T. Sieradzki
Wpływ wieloletniego nawożenia gruntów ornych gnojowicy i nawozami mineralnymi na zawartość azotu i fosforu w wodzie gruntowej

Pobierz
P. Woźniczka• T. Chodak
Pomiar stabilności glebowych układów koloidalnych w glebach

Pobierz
S. Zając • S. Stec • D. Kusz
Wyposażenie gospodarstw rolnych na Podkarpaciu w maszyny rolnicze, wymagania i potrzeby

Pobierz
3 (53)
Z. Wócicki
Postęp technologiczny w rozwojowych gospodarstwach rolniczych

Pobierz
M. Mróz
Kierunki przemian w wyposażeniu w ciągniki różnych klas mocy

Pobierz
L. Jakliński
Badania parametrów współpracy opony z glebą z uwzględnieniem zmian ciśnienia powietrza

Pobierz
G. Fiedorowicz
Struktura stanowisk dla bydła przy produkcji w cyklu zamkniętym

Pobierz
S. Stężała • E Świst • S. Wieczorek • J. Nowicki
Symulacyjna metoda badań i oceny przydatności użytkowej malarskich powłok ochronnych rozsiewaczy nawozów

Pobierz
J. Lewandowski • G. Fiedorowicz
Nakłady energetyczne w budynkach i budowlach

Pobierz
W. Tomczyk
Problemy badawcze w organizacji zaplecza naprawczego w aspekcie proekologicznych metod odnowy maszyn rolniczych

Pobierz
S. Kokoszka • S. Sęk • S. Tabor
Koszty przewozów rolniczych różnymi środkami transportowymi

Pobierz
4 (54)
W. Świechowski • R. Hołownicki • G. Doruchowski • A. Godyń
Porównanie metod oceny rozpylaczy

Pobierz
J. Chojnacki • E. Jarmocik
Rozkład poprzeczny biologicznego środka ochrony roślin

Pobierz
A. Małkiewicz • S. Stężała
Wpływ stopnia napełnienia i prędkości przesuwu cięgna na energochłonność zadawania paszy przenośnikiem linowo-krążkowym

Pobierz
H. Juszka • T. Kapłon • S. Lis
Automatycznie sterowana dynamika w aparacie udojowym dla krów

Pobierz
G. Fiedorowicz
Efektywność produkcji mleka w oborach różnej wielkości i systemach utrzymania krów

Pobierz
G. Fiedorowicz
Kształtowanie warunków środowiskowych w oborach wolnostanowiskowych

Pobierz
J. Kowalski
Wiek właścicieli gospodarstw a wskaźnik technicznego uzbrojenia w warunkach gminy górskiej

Pobierz
J. Kowalski
Relacje pomiędzy rodzajem wyuczonego zawodu właścicieli gospodarstw rolnych a wartością odtworzeniową parku maszynowego w gminie Proszowice

Pobierz
S. Kokoszka • S. Sęk • S. Tabor
Ocena wariantów wykonywania przewozów w gospodarstwach rolnych

Pobierz
J. Zwolak
Związki funkcyjne w procesie reprodukcji środków trwałych w polskim rolnictwie

Pobierz
S. Stężała
Symulacyjne badania i ocena skuteczności stosowania środków myjących do usuwania z powierzchni maszyn rolniczych typowych zanieczyszczeń eksploatacyjnych

Pobierz
M. Kuboń
Kryteria wyboru dostawców towarów dla gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji

Pobierz
J. Skudlarski
Koszty produkcji roślinnej przy wykonywaniu prac ciągnikiem zakupionym w ramach programu SAPARD

Pobierz
M. Kuboń • D. Kwaśniewski
Wielkość i struktura nakładów surowcowo-materiałowych w wybranych gospodarstwach rolniczych

Pobierz
S. Wieczorek
Badania skuteczności adsorpcji na korze drzewnej amoniaku emitowanego z obiektów produkcji zwierzęcej w funkcji jego intendywności przepływu


Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER