02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej 2009
2009
Problemy Inżynierii Rolniczej

Nr

Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
1 (63)
R. Michałek
Rola IBMER w rozwoju inżynierii rolniczej

Pobierz
A. Myczko
IBMER po 60 latach

Pobierz
A. Roszkowski
Odchodzenie wsi od rolnictwa a inżynieria rolnicza

Pobierz
W. Golka • Z. Wójcicki
Ocena działalności rozwojowych gospodarstw rodzinnych

Pobierz
J. Pawlak
Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność

Pobierz
C. Waszkiewicz
Rynek wybranych narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej w Polsce w latach 2001-2007

Pobierz
C. Waszkiewicz
Charakterystyka krajowego rynku maszyn do zbioru zbóż i ziemniaków

Pobierz
M. Śmietanka • D. Śliwiński • J. Brzozowski
Komputerowe wspomaganie tworzenia pasów buforowych i wyznaczania ich efektywności

Pobierz
J. Barwicki
Bezinwazyjna metoda oceny procesu mieszania produktów rolniczych

Pobierz
J. Barszczewski • M. Wolicka
Techniczne oraz meteorologiczne czynniki kształtujące rozpraszanie azotu na łące trwałej nawożonej gnojówką

Pobierz
S. Wieczorek
Badania procesu adsorpcji amoniaku zawartego w mieszaninie gazów znad powierzchni gnojowicy

Pobierz
P. Pasyniuk
Olej roślinny jako alternatywne paliwo silnikowe w rolnictwie zrównoważonym - aspekt ekonomiczny

Pobierz
P. Pasyniuk
Problemy organizacji zbioru wierzby krzewiastej na cele energetyczne

Pobierz
J. Ostrowski • A. Gutkowska • E. Tusiński
Bilansowanie i kartograficzna prezentacja obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy roślin energetycznych

Pobierz
A. Gutkowska • J. Ostrowski • E. Tusiński
Przydatność gruntów rolnych województwa świętokrzyskiego do uprawy różnych roślin energetycznych

Pobierz
T. Piskier
Potencjał energetyczny topinamburu

Pobierz
L. Grabowska • W. Konczewicz • G. Oleszak • J. Jakimcio-Turowski
Ocena wartości gospodarczej kenafu

Pobierz
W. Rzepiński
Koncepcja zagospodarowania produktów ubocznych i zanieczyszczeń powstających przy przerobie nasion rzepaku

Pobierz
2 (64)
R. Michałek
Uwarunkowania kształtujące model współczesnego rolnictwa

Pobierz
Z. Wójcicki
Badania efektów modernizacji gospodarstw rodzinnych

Pobierz
R. Michałek • K. Grotkiewicz
Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w wybranych regionach Polski

Pobierz
R. Michałek • M. Kuboń
Poziom infrastruktury logistycznej a wyniki produkcyjne w wybranych gospodarstwach Polski południowej

Pobierz
A. Szeląg-Sikora
Wykorzystanie funduszy unijnych w aspekcie zróżnicowania regionalnego

Pobierz
D. Kwaśniewski
Ocena wyposażenia technicznego i nakładów surowcowo-materiałowych w gospodarstwach warzywniczych

Pobierz
L. Zimny • R. Wacławowicz • D. Malak
Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby średniej pod wpływem zastosowania wermikompostu w uprawie buraka cukrowego

Pobierz
J. Rajewski • L. Zimny • P. Kuc
Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej stosowanych pod burak cukrowy na wybrane właściwości fizyczne gleby

Pobierz
R. Kierzek • M. Wachowiak • S. Kaczmarek • R. Krawczyk
Wpływ techniki ochrony roślin na skuteczność wykonywanych zabiegów

Pobierz
R. Krawczyk • R. Kierzek • K. Matysiak
Mikrodawki herbicydów w uprawie buraka cukrowego w rolnictwie zrównoważonym

Pobierz
M. Mrówczyński • M. Roth
Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Pobierz
P. Sobkowicz
Pobieranie i wykorzystanie azotu w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny perskiej i seradeli

Pobierz
P. Chyt • A. Karbowy
Metoda oceny mieszarki pasz sypkich

Pobierz
J. Barwicki • W. Romaniuk
Wykorzystanie czujnika dźwięku do oceny procesu mieszania produktów rolniczych

Pobierz
O. Słobodzian-Ksenicz • H. Houszka • J. Bojarski
Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściółkowego

Pobierz
A. Ludwicka
Wpływ upraw energetycznych na emisje gazów cieplarnianych

Pobierz
K. Klimont • Z. Bulińska-Radomska
Badanie rozwoju wybranych gatunków traw do umacniania składowisk popiołów paleniskowych z elektrociepłowni

Pobierz
J. Kamionka • S. Kaliński
Nakłady na założenie plantacji wierzby energetycznej

Pobierz
3 (65)
Z. Wójcicki
Potrzeby i możliwości inwestycyjne rozwojowych gospodarstw rodzinnych

Pobierz
U. Malaga-Toboła
Poziom i struktura nakładów bezpośrednich w zależności od uproszczenia produkcji roślinnej

Pobierz
E. Mulica • E. Hutnik
Analiza istniejących działek siedliskowych na terenie gminy Domaniów

Pobierz
W. Talarczyk • Z. Zbytek
Uniwersalna konstrukcja kompaktowego agregatu uprawowego

Pobierz
J. Pawlak
Wpływ wybranych czynników na koszty wykonania prac na plantacjach wierzby energetycznej

Pobierz
Z. Zbytek • W. Spychała • G. Wąchalski • T. Pawłowski • W. Talarczyk
Badania symulacyjne wpływu procesu rozdrabniania wierzby krzewiastej na ramę maszyny do jej zbioru

Pobierz
A. Eymontt
Zastosowanie metody AHP w celu wyboru systemu zagospodarowania odpadów organicznych w gminach wiejskich

Pobierz
J. Gniazdowski
Ocena wydajności biogazu dla planowanej biogazowni przy fermie krów mlecznych

Pobierz
J. Kowalska • Z. Kaniuczak • T. Badowska-Czubik
Możliwości wykorzystania azadyrachtyny w ekologicznej produkcji żywności

Pobierz
G. Żurek • W. Majtkowski
Rośliny alternatywne w fitoekstrakcji metali ciężkich z obszarów skażonych

Pobierz
E. Kaca • J. Barszczawski • T. Walczuk
Innowacyjność w gospodarce wodno-stawowej na przykładzie Stawów Raszyńskich

Pobierz
K. Zielińska • K. Stecka • R. Grzybowski • A. Suterska • A. Miecznikowski • M. Kupryś
Wpływ poziomu wybranych makro- i mikroelementów w kiszonej runi łąkowej na dynamikę rozwoju kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej

Pobierz
R. Janas
Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych

Pobierz
A. Jaskułowska • J. Pawlak
Wypadki przy pracy w rolnictwie polskim w latach 2003-2007 ze szczególnym uwzględnieniem obsługi maszyn

Pobierz
4 (66)
Z. Wójcicki
Dochody modernizowanych gospodarstw rodzinnych

Pobierz
J. Pawlak
Etapy rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej

Pobierz
M. Trojanowska
Statystyczna ocena jakości sieci średniego i niskiego napięcia na terenach wiejskich

Pobierz
S. Kokoszka
Odległość i wielkość przewozów w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji

Pobierz
S. Kokoszka
Postęp technologiczny a wydajność i koszty w transporcie zwierząt

Pobierz
Z. Grześ
Wyniki badań wartościowania procesu obsługi technicznej ciągników rolniczych o różnym poziomie wykorzystania

Pobierz
J. Buliński • S. Gach • C. Waszkiewicz
Energetyczne i jakościowe aspekty procesu uprawy gleby narzędziami biernymi

Pobierz
L. Fenyvesi • Z. Chudoba
Wibracyjne narzędzia uprawowe

Pobierz
S. Gach
Metody oceny technologii zbioru i konserwacji zielonych roślin paszowych

Pobierz
J. Barwicki
Badania eksperymentalne procesu mieszania materiałów rolnych

Pobierz
L. Kocsis • C. Meszaros • I. Farkas
Studia nad przepływem masy w suszarniach o przepływie mieszanym

Pobierz
S. Kobielak • E. Hutnik • E. Mulica
Problemy projektowo-eksploatacyjne poziomych silosów na kiszonki

Pobierz
R. Pudełko • A. Nieróbca • J. Kozyra
Zaawansowane analizy zdjęć lotniczych do wyznaczania zasięgu stref zagrożonych chorobami podstawy źdźbła

Pobierz
H. Juszka • T. Kapłon • M. Tomasik • K. Góra
Robot przemysłowy w doju krów

Pobierz
R. Szulc
Badania porównawcze systemów mycia instalacji udojowej "gorąca woda" i "cyrkulacyjny"

Pobierz
R. Szulc
Wyniki badań porównawczych systemów mycia instalacji udojowej "gorąca woda" i "cyrkulacyjny"

Pobierz
G. Fiedorowicz • B. Łochowski • K. Mazur
Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie zimowym

Pobierz
F. Gancarz
Nakłady robocizny w różnych systemach żywienia krów w oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie

Pobierz
A. Karbowy
Techniki stosowane do mechanizacji zadawania pasz objętościowych w wybranych obiektach

Pobierz
P. Marek • J. Sobczak • A. Rakowski • J. Maćkowiak • M. Gedymin
Badania skuteczności usuwania bakterii ze skorup jaj spożywczych przez naświetlanie promieniami UVC

Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER