02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Tytuły filmów na kasecie
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy inżynierii rolniczej
 Strona w budowie zapraszamy wkrótce...
2005
Problemy Inżynierii Rolniczej
   Nr    Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
3 (49)
E. Lorencowicz
Mechanizacja w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych

S. Kocira
Wykorzystanie maszyn rolniczych w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej

J. Pawlak
Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim

A. Muzalewski
Wpływ podatku vat na koszty mechanizacji

Z. Grześ
Metoda aktualizacji wskaźników kosztów napraw maszyn rolniczych nowej generacji

T. Karwowski
Analiza kosztów mechanizacji w produkcji roślinnej na tle czynników wpływających na te koszty

Pobierz
Pobierz
PobierzPobierzPobierz
Pobierz
4 (50)
Z. Wójcicki
Efektywnośc energetyczna produkcji roślinnej w Polsce

J. Kubiak
Aplikacja nawozów o spowolnionym działaniu w szkółkarstwie ozdobnym

S. Wieczorek • S. Stężała
Badania wpływu wysokości złoża kory drzewnej na kinetykę adsorpcji gazowego amoniaku

J. Pawlak
Wykorzystanie ciągników i maszyn samojezdnych w rolnictwie polskim

H. Juszka • S. Lis • M. Tomasik
Modelowanie i sterowanie rozmyte aparatem udojowym

H. Juszka • M. Tomasik • S. Lis
Wizualizacja komputerowa w prezentacji wyników modelowania doju krów

R. Kowalczyk • K. Karp
Energochłonność oczyszczania ścieków w wybranym zakładzie przemysłu mleczarskiego

R. Szulc
Badania poziomu dochodowości i uwzględnienia ochrony środowiska w gospodarstwach rodzinnych

J. Kowalczuk • N. Leszczyński
Opłacalność produkcji korzeni marchwi

W. Tomczyk
Koszty uzytkowania parku maszynowego na przykładzie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

A. M. • Marciniak • W. Romaniuk • A. Tomza
Wpływ systemu chowu na koncentrację zanieczyszczeń gazowych (NH 3 , CO 2 , H 2 S) w oborach wolnostanowiskowych

PobierzPobierz
Pobierz
Pobierz
PobierzPobierz
Pobierz
Pobierz
PobierzPobierz
Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER