02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
            
Standardy dla gospodarstw rolnych
Poradniki
Kontakty
Archiwum
 
 
 Zasoby informacyjne   Standardy dla gospodarstw rolnych • Archiwum 

Standardy dla gospodarstw rolnych - Archiwum
Projekt Phare PL/IB/2001/AG/03
Program PL 01.04.03
Archiwum - identyfikacja i pozyskiwanie danych
Archiwum składa się z zadań dotyczących identyfikacji podstaw standardów technologicznych dla gospodarstw rolnych np.: wymogów UE, polskich uwarunkowań i ustawodawstwa.
Szczegółowe informacje z tych opracowań zostały zamieszczone w formie dokumentów stanowiących podstawę do dalszych analiz poświęconych następującym tematom:
Bydło pobierz dokument 
Świnie pobierz dokument 
Drób pobierz dokument 
Owce pobierz dokument 
Konie pobierz dokument 
Pasze pobierz dokument 
Nawóz pobierz dokument 
Budynki pobierz dokument 
Ponadto najważniejsze wnioski zostały przedstawione w publikacji pt.
"Standardy dla gospodarstw rolnych. Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w zakresie produkcji zwierzęcej i porównanie z ustawodawstwem UE".
pobierz dokument 
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER