02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
            
Standardy dla gospodarstw rolnych
Poradniki
Kontakty
Archiwum
 
 
 Zasoby informacyjne   Standardy dla gospodarstw rolnych • kontakty 

Standardy dla gospodarstw rolnych - kontakty
Projekt Phare PL/IB/2001/AG/03
Program PL 01.04.03
Kierownik Projektu Doradca Przedakcesyjny PAA
Komponent 1 - identyfikacja i pozyskiwanie danych  
Wacław Romaniuk Henry Joergensen
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
 
tel.: *048 0-22 542 11 50  
e-mail: roman@ibmer.waw.pl  
   
Komponent 2 - bydło Komponent 3 - trzoda chlewna
Tadeusz Domasiewicz Andrzej Myczko
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
IBMER
Dyrektor Instytutu
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
tel.: *048 0-22 542 11 11 tel.: *048 0-22 542 11 00
e-mail: domasz@ibmer.waw.pl e-mail: amyczko@man.poznan.pl
   
  Komponent 5 - owce
Komponent 4 - drób Komponent 7 - pasze
Joanna Sobczak Franciszek Gancarz
IBMER
Oddział IBMER Poznań - Strzeszyn
ul. Biskupińska 67 60-463 Poznań
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
tel.: *048 0-61 820 33 31 wew. 202 tel.: *048 0-22 542 11 08
e-mail: jsobczak@ibmer.waw.pl e-mail: gancarz@ibmer.waw.pl
   
Komponent 6 - konie Komponent 8 - nawóz naturalny
Grzegorz Fiedorowicz Andrzej Głaszczka
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
tel.: 048 0-22 542 11 38 tel.: *048 0-22 542 11 08
e-mail: fiedor@ibmer.waw.pl e-mail: angla@ibmer.waw.pl
Jacek Łojek  
SGGW
ul. Ciszewskiego 8 02-786 Warszawa
 
tel.: *48 0-22 853 09 35  
e-mail: lojek@alpha.sggw.waw.pl  
   
Komponent 9 - rozpowszechnianie wiadomości Budownictwo
Andrzej Seliga Konrad Rudnik
IBMER
Zakład Promocji
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
IBMER
Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
tel.: *048 0-22 542 11 70 tel.: *048 0-22 542 11 99
e-mail: selian@ibmer.waw.pl e-mail: krudnik@ibmer.waw.pl
   
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER